Under senare tid har det faktum att en gastric bypass kan bota diabetes fått mycket uppmärksamhet. Effekten kommer ofta redan innan personen har gått ner i vikt och en förklaring har varit att tarmhormonet GLP-1 ökar efter operationen. GLP-1 stimulerar bland annat frisättning av insulin och ger en bättre mättnadskänsla.

MEN. Nu rapporterar amerikanska forskare att effekten ofta bara är tillfällig. De har under 14 år följt 4434 diabetiker som har genomgått en gastric bypass. Två tredjedelar av patienterna blev av med sin diabetes efter operationen och av dessa återfick en tredjedel sjukdomen inom loppet av fem år. Efter fem år var alltså en minoritet, 44 procent, fortfarande diabetesfria.

För de patienter som blev fria från sin diabetes efter operationen, höll sig dock sjukdomen borta under en tid av åtta år i median. Forskarna bakom studien säger i ett pressmeddelande att de personer som hade en mildare diabetes till att börja med, eller som var relativt nydiagnostiserade, hade en större chans att slippa sjukdomen under en längre tid.

Vill du läsa fler liknande inlägg? Stötta mitt arbete via Patreon. Följ mig på Facebook, Instagram eller Twitter.