Jag har arbetat som vetenskapsjournalist sedan 2001, då jag disputerade i molekylär bioteknik vid Uppsala universitet. Mina texter har synts i bland annat DN, SvD, San Francisco Chronicle, Fokus, Forskning och framsteg, Ny Teknik, Dagens Medicin, Läkemedelsvärlden och Kemivärlden.

År 2010 blev jag utnämnd till årets vetenskapsjournalist efter en granskning av solkrämer.

År 2011 sände Vetenskapens värld ett reportage där jag granskade kostråden till personer med typ 2-diabetes. Dessa råd har aldrig vilat på någon gedigen vetenskaplig grund. Du kan se reportaget i tre klipp på youtube

Arbetet med tevereportaget ledde till att jag dök djupare in i kostens värld, vilket har resulterat i fyra böcker: Ett sötare blod – om hälsoeffekterna av ett sekel med socker (2012), Det sötaste vi har – om socker och växande kroppar (2014), Smakäventyret – att lära små barn äta mat (2015) och Stora boken om barn och mat (2019).

Granskar vetenskapen

Mitt mål som journalist är att granska forskarvärlden på samma vis som politiker granskas. Forskare har makt över vår hälsa och vårt välmående. Det finns fantastiska forskare som bidrar till mänsklighetens bästa, men en del drar långtgående slutsatser med väldigt bräcklig data som grund. Det gäller framförallt kostområdet.

Frustrationen över att kostvetenskapen är så eftersatt ledde till att jag blev medgrundare av Kostfonden, en ideell forskningsfond som ska stärka kostens roll i vården.

Jag har tidigare medverkat till böcker om nanoteknik och barns och ungas hälsa, utgivna av Vetenskapsrådet, och en bok om den forskning som har bedrivits på Vasaskeppet.

Förutom att arbeta som skribent tar jag ofta uppdrag som moderator. Du kan även boka föredrag där jag pratar om mina böcker. Kontakta mig på:
mejladress i bild