Idag skriver Jenny Jewert en riktigt vass ledare i DN om påsk, godis, diabetes, kostråd och nyckelhålsmärkning. Hennes barn har just fått typ 1-diabetes. Ett utdrag: ”I kostrekommendationen till mitt diabetessjuka barn finns ett stort nyckelhål på första sidan. Det paradoxala är att om man följer nyckelhålsmärkningen i mejeridisken får man i sig mer socker än om man väljer en lika kaloririk, men fetare variant. I många lättprodukter är nämligen fettet ersatt med stärkelse, som omvandlas till socker i kroppen.”

Jag hoppas att någon politiker läser ledaren och tar den på stort allvar. I maj 2010 kom Statens beredning för medicinsk utvärdering med en rapport där de gick igenom den vetenskapliga grunden för att ge kostråd vid diabetes. Resultatet visar att när det gäller typ 1-diabetes finns det ingen grund alls. Kunskapen är otroligt dålig. Ändå ger man råd om tallriksmodellen, även till de barn som har svårt att hålla sitt blodsocker lågt och jämnt. Samtidigt vet man att barn som ofta får höga blodsocker löper hög risk att dö i förtid eftersom njurarna tar skada. Jag brukar hålla mig från att använda kraftord på den här bloggen. Men just det vill jag kalla för en fullständig katastrof.

Vill du läsa fler liknande inlägg? Stötta mitt arbete via Patreon. Följ mig på Facebook, Instagram eller Twitter.