I dagarna har Landstinget i Kalmar län gett besked om följande: ”För den som är inlagd på något av länets tre sjukhus och önskar beställa strikt lågkolhydratkost med hänvisning till medicinska skäl så kommer det att kunna beställas som individuell kost”.

Detta svar fick Bo Frick efter att ha mejlat och klagat på den mat som hans fru serverades när hon nyligen låg inne för lårbensbrott. Hans fru har typ 1-diabetes och äter sedan fyra år tillbaka en strikt lågkolhydratdiet med max 25 gram kolhydrater per dag. Tack vare detta har hennes blodsockerkurvor blivit mycket stabilare. På bilden här nedan kan du se skillnaden mellan när hon äter enligt den rekommenderade tallriksmodellen (blå) och när hon äter LCHF (gul). Den röda kurvan är LCHF med en halv skiva fullkornsbröd till frukost.

blodsockerkurvor-Frick

När Bo Fricks fru alldeles nyligen bröt lårbenshalsen, fick hon glukosdropp på sjukhuset med insulin i. Så här beskriver Bo Frick vad som hände i sitt brev till landstinget: ”Efter operationen, när glykosdroppet är slut, är hennes blodsocker 22,3. Andra dagen med bara lite fil och vätska pendlar det mellan 18-20. När hon till slut kan börja äta lågkolhydratkost på tredje dagen ligger hon mellan 8-14. Inte optimalt men hyfsat med tanke på hur lite hon rör sig. Hon är snabbt uppe och går med kryckor efter operationen. Normalt går hon 5 km per dag”.

Ett normalt blodsocker ligger under 7,5 och 22,3 är alldeles för högt. Bo Frick försöker få sjukhuset att servera en lågkolhydratdiet till hans fru. Men det går inte. Istället tar han med kompletterande mat hemifrån. Han gör grönsaksstuvning med reducerad grädde, som hon kan äta istället för pasta, ris, potatis och mjölredda såser. (Vilken support – fantastiskt!)

Slipper lunginflammationer när hon äter LCHF

I mejlet till landstingsledningen beskriver Bo Frick vilka hälsovinster hans fru har fått på LCHF: ”Tidigare hade hon förkylningar och ett par lunginflammationer per år, fick sitta och sova i åtta veckor på grund av astma. Efter LCHF har hon bara haft en kort förkylning som hon blev frisk själv ifrån utan att behöva höja kortisonet. Förut om vi gick 5 km så sjönk hennes blodsocker 10 enheter. Nu med LCHF kan hon gå 5km och det sjunker en enhet. Hon känner verkligen att LCHF har ändrat hennes liv och hon har livskvalitet igen”.

Bo Frick avslutar sitt brev till Landstinget: ”Enligt socialstyrelsens nya kostråd för diabetiker sägs klart och tydligt att de diabetiker som väljer en strikt lågkolhydratkost ska få stöd och råd av sjukvården, samt uppföljning hur denna kost påverkar hälsan. Detta står fullt tydligt sidan 24 i socialstyrelsens nya riktlinjer. Varför är det då en omöjlighet att få denna kost på ett sjukhus i Kalmar län? Och Ni som ska ha Sveriges bästa sjukhusmat 2014? Vi kräver inte att alla diabetiker ska ha denna kost utan att den skall finnas att välja för de som så önskar. Vi vill bli friskare på ett sjukhus, inte sjukare. Tacksam för svar.”

”Möjliggör för patienten att själv komponera sin måltid”

Nu till svaret från Landstingen i Kalmar län: ”Vi beklagar att Ni inte är nöjda med den mat som Gun-Britt blev serverad vid vistelse på Västerviks Sjukhus. Vi följer Socialstyrelsens riktlinjer ”Näring för god vård och omsorg” vid planering av måltider på länets tre sjukhus. I dessa riktlinjer ingår inte strikta lågkolhydratkoster som Atkins eller LCHF. När det gäller strikt lågkolhydratkost som t ex LCHF-kost så rekommenderas den inte av Socialstyrelsen enligt pressmeddelande från Socialstyrelsen daterat 20111205. www.socialstyrelsen.se/nyheter/storrevariationikostradenisjukvarden

I skriften ”Kost vid diabetes – en vägledning till hälso- och sjukvården”, för vårdpersonal som ger råd om kost till personer med diabetes står det beskrivet på sid 24 både för- och nackdelar med strikt lågkolhydratkost vid diabetes och att det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma långsiktiga effekter och långsiktiga risker. För den som ändå väljer att pröva strikt lågkolhydratkost är det viktigt att vårdpersonal kan ge information om hur denna typ av kost är sammansatt samt följa upp personens hälsotillstånd och vad kosten har för effekt.

För den som är inlagd på något av länets tre sjukhus och önskar beställa strikt lågkolhydrat-kost med hänvisning till medicinska skäl så kommer det att kunna beställas som individuell kost.

När det gäller Landstingets målsättning att servera Sveriges Bästa Sjukhusmat så kommer det att innebära förändringar i serveringssättet då vi möjliggör för patienten att själv komponera sin måltid utifrån det utbud som serveras. Vi hoppas och tror att det blir en stor kvalitetsförbättring av måltidssituationen för patienten i samband med vistelse på sjukhus”.

Jag har fått flera mejl från patienter som har svårt att få den mat de vill äta på sjukhuset och som får för höga blodsocker. Det är också många cancerpatienter som skulle föredra en strikt lågkolhydratdiet, eftersom forskning visar att höga insulinnivåer i kroppen kan elda på cancerceller. Låt oss hoppas att fler landsting följer efter.

Vill du läsa fler liknande inlägg? Stötta mitt arbete via Patreon. Följ mig på Facebook, Instagram eller Twitter.