Idag skriver DN om att övervikt hos barn har blivit en klassfråga: Övervikt bland barn har blivit en klassfråga. Fetma drabbar allt oftare barn i resurssvaga familjer. Barn som kommer från områden där föräldrar har en högre utbildning, får allt mer sällan fetma.

Samtidigt kommer nu en rapport som visar att barn med fetma löper fyra gånger högre risk att drabbas av högt blodtryck när de blir vuxna: ”Childhood obesity may quadruple high blood pressure risk in adulthood”.

Att barnfetman ökar i vissa områden är ett stort problem. Dessa barn kommer rent krasst att leva ett kortare liv. Här måste vi lära av hiv-epidemin. I länder där politiker på högsta nivå tog tag i problematiken, kunde epidemin bromsas. I länder där politiker har förnekat virusets existens, sprider sig sjukdomen som en löpeld.

Svenska politiker förnekar inte att det finns barnfetma. Men de gör inte heller mycket för att verkligen få bukt med utvecklingen. I en artikel i Dagens Nyheter sa Göran Hägglund förra året att: ”Staten ska inte ägna sig åt pekpinneri, eller höja skatter på vissa livsmedel. Vi måste lita på att individen kan ta sitt ansvar och själv har förmåga att göra vettiga val”.

Samtidigt konstaterar han att det finns barn som får läsk och bullar till frukost. Det är så cyniskt. Livslängden är idag en klassfråga och klyftorna ökar. Vill vi ha det så?

Vill du läsa fler liknande inlägg? Stötta mitt arbete via Patreon. Följ mig på Facebook, Instagram eller Twitter.