Under senare tid har vårt Livsmedelsverk intensifierat sina varningar för ett högt saltintag. Men nu kommer en metaanalys som visar att det snarare verkar farligt att ha ett för lågt saltintag: Compared With Usual Sodium Intake, Low- and Excessive-Sodium Diets Are Associated With Increased Mortality: A Meta-AnalysisForskare har gått igenom de epidemiologiska studier som finns. Deras slutsats är att den saltmängd som majoriteten av världens befolkning dagligen får i sig verkar ofarlig för kroppen. Kurvan är vad forskare kallar för U-formad; både för lite och extremare mängder salt är kopplat till hjärt- och kärlsjukdom. Lagom verkar alltså vara bäst. 

Det tål att poängtera att epidemilogiska studier inte visar på några orsakssamband. Samtidigt går resultaten mot rådande paradigm. I studien skriver forskarna :”The findings here lend support to those who have questioned the scientific basis for sodium reduction, which are based primarily on the assumed blood pressure effect obtained in selected intervention studies.”

Biologin följer inte alltid vår logik

Det ser ut som att forskare har begått samma misstag när det gäller salt som de har gjort med mättat fett. Eftersom mättat fett höjer kolesterolnivåerna och eftersom förhöjda kolesterolnivåer (hos män) är kopplat till en något högre risk för hjärtsjukdom, har man antagit att mättat fett direkt kan orsaka hjärtsjukdom. Men när forskare har undersökt om detta verkligen är sant, håller inte resonemanget. A ger B och B ger C, men A ger inte C, hur ologiskt det än är.

Salt höjer blodtrycket något och ett högt blodtryck är som bekant en viktig riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. Men denna studie tyder på att det även här saknas koppling mellan A och C. Det finns en annan studie som tyder på att de flesta av oss naturligt reglerar vårt saltintag till lagom mängder:  Normal Range of Human Dietary Sodium Intake: A Perspective Based on 24-Hour Urinary Sodium Excretion Worldwide.

SLUTSATS: Vår biologi följer inte alltid vår logik.

Vill du läsa fler liknande inlägg? Titta i kategorin Övrigt, Okategoriserade. Stötta mitt arbete via Patreon.