En lågkolhydratkost ger generellt en större viktnedgång än en lågfettkost. Dessutom har lågkolhydratkosten en bättre effekt på alla viktiga riskfaktorer för hjärt–kärlsjukdom. Det är slutsatserna från ännu en studie som ställer de två kostuppläggen mot varandra. 

Den amerikanska studien som är relativt stor inkluderar 148 män och kvinnor med fetma. Efter ett år hade gruppen på lågkolhydratkost i genomsnitt gått ner mer än dubbelt så mycket i vikt som gruppen på en lågfettdiet. Graferna nedan är klippta från studien. Du hittar den här: Effects of Low-Carbohydrate and Low-Fat Diets. 2014 Lågkolhydratkost har bättre effekt än lågfettdiet Forskarna mätte en uppsjö olika riskmarkörer för hjärt–kärlsjukdom. Lågkolhydradieten hade en signfikant bättre effekt på alla de viktiga, exempelvis det goda HDL-kolesterolet, triglyceriderna och totalkolesterolet/HDL. Om det onda LDL-kolesterolet skriver forskarna: Our study also found reductions in LDL cholesterol level among participants in both groups, with no significant difference between the groups. Farhågorna att det onda LDL-kolesterolet skulle bli skyhögt av ett ökat fettintag infriades alltså aldrig.

I ett program i Vetenskapens värld i våras testade två tvillingar en extrem lågfettdiet och en extrem lågkolhydratdiet under en månad. Slutsatsen i programmet var att lågfettdieten gav en bättre viktnedgång när det gällde fettmassan. Dessutom verkade lågkolhydratdieten höja blodsockernivåerna och öka risken för diabetes. Den här studien, som inkluderar 74 gånger så många personer och har pågått 12 gånger så länge, visar att de slutsatser som drogs i programmet saknar grund. Lågkolhydratkosten gav en bättre effekt på fettmassan. Blodsockret var oförändrat.

Bekräftar resultat från tidigare studier

I studien behövde ingen av deltagarna begränsa sitt kaloriintag. Den visar därför otvetydigt att det går att tappa i vikt utan att räkna kalorier. Det talar mot allt vi tidigare har lärt oss. Dessutom visar studien att de som åt mest mättat fett fick bäst effekt på blodfetterna. I Ett sötare blod skriver jag om två tidigare studier som har gett samma resultat. Du hittar dem via dessa länkar: Weight Loss with a Low-Carbohydrate, Mediterranean, or Low-Fat Diet och Comparison of the Atkins, Zone, Ornish, and LEARN Diets for Change in Weight and Related Risk Factors Among Overweight Premenopausal Women.

Nu finns alltså tre välgjorda vetenskapliga studier som tydligt pekar på att de kostråd många får i vården generellt ger sämst viktnedgång. Än värre är att resultaten tyder på att de har en sämre effekt på risken för hjärt–kärlsjukdom. Som tur är behövs inget recept för en lågkolhydratdiet. Alla som vill kan pröva och sedan mäta effekten på de egna riskmarkörerna för hjärt–kärlsjukdom. Blir de bättre finns inget skäl att tro att kostomläggningen skulle vara skadlig. Snarare tvärt om.

Vill du läsa fler liknande inlägg? Stötta mitt arbete via Patreon. Följ mig på Facebook, Instagram eller Twitter.