En stor internationell studie visar att tarmfloran sannolikt har betydelse för utvecklingen av typ 1-diabetes hos barn. Bebisar som fick probiotika under första veckorna i livet utvecklade mer sällan typ 1-diabetes. Vårdfokus skriver om studien: Probiotika kan minska risken för diabetes

Det sötaste vi har kan du läsa om att dagens barn allt oftare utvecklar en rubbad tarmflora, vilket sannolikt är en orsak till varför astma och allergier ökar. Dessutom kan en rubbad tarmflora leda till att barriären mellan tarmarna och blodbanan börjar läcka. Det i sin tur kan förklara varför glutenintolerans och även typ 1-diabetes (barndiabetes) blir allt vanligare.

Nu har det kommit ytterligare stöd för tesen att tarmfloran är inblandad i utvecklingen av typ 1-diabetes. I den internationella TEDDY (The Environmental Determinants of Diabetes in the Young) studien som bedrivs från Lunds universitet har forskar upptäckt att bebisar som tidigt fick probiotika, före 27 dagars ålder, hade 30 procents lägre risk att utveckla de antikroppar som är förknippade med typ 1-diabetes. En möjlig förklaring kan vara att probiotikan hjälpte barnen att utveckla en hälsosam tarmflora.

Gluten kan vara en orsak till typ 1-diabetes

Antalet fall av typ 1-diabetes har ökat kraftigt sedan 1970-talet och det måste finnas en förklaring till varför. En hypotes som forskare har är att gluten läcker in i blodbanan och fastnar i bukspottkörtelns fina blodkärl. Läs mer här: Typ 1-diabates – kan livsstilen spela en roll i utvecklingen?

För att gluten ska kunna ta sig in i blodbanan krävs att barriären i tarmarna fallerar och en felaktig tarmflora kan bidra till det. Bakterierna i tarmarna tillverkar speciella fettsyror som ger energi åt tarmcellerna, men om fel slags bakterier frodas i tarmen tillverkas för lite sådan energi. Energibristen gör att tarmcellerna inte klarar att upprätthålla tarmbarriären och då kan plötsligt innehållet från tarmarna, till exempel gluten, läcka in i kroppen.

De forskare som bedriver TEDDY-studien planerar att undersöka om det finns något samband mellan hur mycket gluten bebisar äter och risken att utveckla typ 1-diabetes. Det ska bli mycket intressant att se vad de kommer fram till.

Här hittar du analysen av TEDDY-studien: Association of Early Exposure of Probiotics and Islet Autoimmunity in the TEDDY Study.

Läs mer på Vårdfokus.se: Probiotika kan minska risken för diabetes.

Vill du läsa fler liknande inlägg? Stötta mitt arbete via Patreon. Följ mig på Facebook, Instagram eller Twitter.