Socker står högt upp på New York Times agenda. Nu har de återigen en artikel om hur sockerindustrins pengar påverkar forskningen: Studies Linked to Soda Industry Mask Health Risks.

Här är storyn: När San Francisco beslutade att all reklam för läsk skulle ha en varningstext på sig stämde sockerindustrin staden. Med anledning av det gav staden forskaren Dean Schillinger vid UCSF i uppdrag att utvärdera de studier som har gjorts på kopplingarna mellan läsk och olika hälsoproblem. Under arbetets gång fick han en känsla av att oberoende studier och studier som hade finansierats av sockerindustrin ofta landade i helt olika resultat.

Oberoende forskning ger andra resultat än sponsrad forskning

Nu har Dean Schillinger gjort en mer strukturerad kartläggning av 60 studier på området. RESULTAT: I studier ledda av en oberoende forskare syntes en tydlig koppling mellan läskkonsumtion, fetma och metabolt syndrom. Av de 26 studier där det saknades en koppling mellan läsk och olika hälsoproblem hade ALLA sponsrats av industrin.

Tillägg: Läskindustrin menar att denna rapport i sig är vinklad eftersom Dean Schillinger var betald av San Franciscos stad. Man ska även snart rösta om en läskskatt i Kalifornien och läskindustrins sista kommentar i artikeln lyder: “This paper is the latest in a trend of pro-tax forces writing speculative opinion papers to influence voters a week before a vote on several ballot initiatives to tax beverages,” the association said. “Clearly pro-tax forces are worried that the voters are skeptical of their demands for regressive and discriminatory taxes.”

Vill du läsa fler liknande inlägg? Titta i kategorin Om socker, Lobbying & industrin. Stötta mitt arbete via Patreon.