När jag läste veckans pressutskick från den vetenskapliga tidskriften Science blev jag lite hoppfull. En rubrik löd: ”Mat som hormon”. Det är två amerikanska forskare som menar att fetter, aminosyror och kolhydrater fungerar precis som hormoner i kroppen. När de tas upp i blodet kommer de på olika vis påverka vår ämnesomsättning. Effekten av fettsyran omega-3 skiljer sig totalt från den effekt olika mättade fetter får. Effekten av vissa aminosyror skiljer sig totalt från effekten av socker.

Min omedelbara tanke var att detta synsätt är mycket bättre än det nuvarande, där många inom vården enbart räknar kalorier. Möjligtvis tar de hänsyn till vitamininnehållet också. Men man bortser från att till exempel stärkelse höjer blodsocker- och insulinnivåer och att fruktos i socker får levern att producera en massa fett, vilket rubbar blodfetterna. Att se på mat som hormon skulle kunna leda bort från det stelbenta kaloritänkandet.

Vi äter en högsockerdiet

Men så läste jag vidare i artikeln och författarna refererar hela tiden till dagens diet som ”högfettdiet”. Personligen tror jag att de begrepp som man använder, är avgörande för hur man ställer frågor inom forskningen. Om forskare hela tiden pratar om högfettdieter kommer de ägna sin tid åt att försöka förstå varför högfettdieter gör oss överviktiga. Det syns också i forskningen. I nästan alla vetenskapliga studier där forskare undersöker hur diabetes bildas i möss, jämför de en ”normal diet” med en ”högfettdiet”. Det är väldigt sällan de studerar en ”högsockerdiet” eller en ”snabbkolhydratsdiet”. Det har förvånat mig många gånger att de inte tittar på flera olika slags dieter. Då hade varje studie gett mer kunskap. Det är framförallt mängden socker i dieten som har ökat de senaste decennierna, under den tid vi har haft en fetma- och diabetesepidemi.

Jag tror att forskningen skulle bli mycket bättre om man började se på olika nutrienter som hormon och fokusera på hur de påverkar kroppen. Jag tror att det är lika viktigt att kalla dagens generella kosthållning ”högsockerdiet” eller ”snabbkolhydratsdiet”. För 150 år sedan åt vi nästan inget socker eller vitt mjöl alls. Idag äter vi mer än ett kilogram socker per person och vecka. Det är en stor förändring som forskare måste börja ta hänsyn till. Att bara fokusera på fettet leder bort från många viktiga frågor.

Vill du läsa fler liknande inlägg? Stötta mitt arbete via Patreon. Följ mig på Facebook, Instagram eller Twitter.