Idag verkar SVT ha socker som tema hela dagen. Nyligen la de ut en artikel om hur vårt sockersug göder storföretagen. EU:s kvoter och skyddstullar kring sockerimport, till för att stödja europeisk odling av sockerbetor, gör att företagen tjänar storkovan. Jordbruksminister Eskil Erlandsson hoppas att EU:s reglering kring sockerimport försvinner år 2017. Då kan sockerpriset sjunka. Detta ser Erlandsson inte som något problem. Han säger:

”Det stämmer att vi i västvärlden konsumerar för mycket socker, men det är upp till var och en att ta ansvar för sin konsumtion. Jag ser det inte som något problem om sockerpriserna skulle sjunka när regleringarna försvinner”.

Alldeles nyligen publicerades en artikel i Plos One som tydligt kopplar den ökade sockerkonsumtionen i världen till fetma och typ 2-diabetes. En svensk studie från år 2000 visar att vård av diabetiker utgör cirka 6 procent av den totala sjukvårdskostnaden. Sedan år 2000 har sannolikt kostnaderna ökat något. Vården står för cirka 10 procent av Sveriges BNP. Alltså utgör vården av diabetiker 0,5-1 procent av vårt lands totala BNP varje år.

Om jag var Eskil Erlandsson skulle jag se ett sjunkande sockerpris som ett ganska stort problem.

Vill du läsa fler liknande inlägg? Stötta mitt arbete via Patreon. Följ mig på Facebook, Instagram eller Twitter.