Förra veckan publicerades ju en stor amerikansk studie som visar på en stark koppling mellan mängden tillsatt socker i kosten och ökad risk att utveckla hjärt- och kärlsjukdom: Socker kopplat till ökad risk för hjärtsjukdom.

Det är en sak jag har funderat på efter den studien. SvD:s Henrik Ennart drar slutsatsen på sin blogg att studien stödjer Livsmedelsverkets rekommendationer som säger att maximalt 10 energiprocent av vad vi äter ska komma från tillsatt socker. Han skriver: ”Enligt de nya nordiska näringsrekommendationerna bör tillsatt socker svara för mindre än 10 procent av energin och håller man sig under den nivån – och ännu hellre under 8 procent – så innebär det ingen ökad risk för hjärtat enligt denna studie.”

I Vetenskapsradions veckomagasin påstår Livsmedelsverkets Anna-Karin Lindroos samma sak (mot slutet av programmet om du lyssnar här).

MEN. Studien ger inte alls något stöd för en sådan slutsats. Vad forskarna har gjort är att dela upp studiedeltagarna i fem olika grupper efter hur mycket socker de åt. Den femtedel som åt minst fick i genomsnitt i sig 7,4 energiprocent. Denna femtedel satte de som referens. Sedan har de jämfört alla andra grupper med denna grupp. Den andra femtedelen, som i genomsnitt fick 11,4 energiprocent från socker, löpte sju procents ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

För att kunna dra den slutsatsen som Ennart och Livsmedelsverket drar, hade det krävts att en grupp av studiedeltagarna åt helt sockerfritt. Först då hade man vetat om den grupp som åt 7,4 energiprocent från socker faktiskt slapp en riskökning. Som studien är designad går det inte att uttala sig kring någon säker nedre gräns för sockerkonsumtion. 

Detta kanske är en petimeterdetalj. Samtidigt kan jag tycka att det är viktigt att vi inte tolkar inte saker i vetenskapliga studier som de faktiskt inte stödjer.

Här kan kritiker tillägga att studien inte ens visar att socker är farligt. Det är också helt korrekt. Det är en epidemiologisk studie och från sådana kan man inte dra några slutsatser om orsakssamband. Men det finns andra studier som visar att det finns ett orsakssamband mellan socker, metabolt syndrom, typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

Vill du läsa fler liknande inlägg? Stötta mitt arbete via Patreon. Följ mig på Facebook, Instagram eller Twitter.