I början av veckan kom en vetenskaplig rapport som visade att det aldrig fanns någon grund för att varna för fett. Forskare har gått igenom de studier som fanns i början av 1980-talet när rådet om att dra ner på mängden mättat fett första gången gavs i USA och Storbritannien (vi i Sverige fick rådet redan i början av 1970-talet). Forskarnas slutsats var att det saknades randomiserade kontrollerade studier som stödde rådet, därför borde varningarna aldrig ha utfärdats. Rapporten fick ett enormt genomslag i media i USA och i Storbritannien. Andreas Eenfeldt har en sammanställning på sin blogg.

Det här har fått mig att tänka lite. Hur ser det egentligen ut i dag? Det är ju precis likadant nu. De flesta av Livsmedelsverkets varningar saknar grund i randomiserade kontrollerade studier.

Salt

Randomiserade kontrollerade studier backar inte upp rådet om att mindre salt i kosten skulle kunna minska risken för hjärt-kärlsjukdom. De tre senaste genomgångarna på området tyder snarare på att våra kroppar tål salt ganska bra och att vi generellt äter lagom mycket.

Rött kött

Inga randomiserade kontrollerade studier stödjer rådet om att vi borde äta mindre rött kött. Det rådet ges framförallt på så kallade observationsstudier från USA, där man har sett en korrelation mellan en hög konsumtion av rött kött och en ökad dödlighet i hjärt-kärlsjukdom och cancer. Men observationsstudier kan aldrig slå fast ett orsakssamband. I studier genomförda i Europa och Asien saknas korrelationer mellan rött kött och dödlighet i cancer och hjärt-kärlsjukdom. I Europa har man bara hittat en koppling till processat kött. I Asien var en hög konsumtion av rött kött hos män snarare kopplat till en lägre risk för hjärt-kärlsjukdom. För kvinnor var det kopplat till en lägre risk för cancer.

Socker

Det finns heller ingen randomiserad kontrollerad studier som visar att det är säkert att äta 10 procent av alla kalorier från tillsatt socker. Det rådet baserar sig enbart på det faktum att vi får i oss för lite vitaminer om vi äter mer socker än så. Det är aldrig någon som har undersökt om 10 energiprocent socker i kosten kan skada ämnesomsättningen i längden. Det är heller aldrig någon som har undersökt hur mycket motion som krävs för att klara denna dos. Den som lever ett stillasittande liv tål sannolikt mindre socker.

En humbugvetenskap

Egentligen borde alla dessa grundlösa råd generera lika svarta rubriker. Ett läkemedel skulle aldrig godkännas om effekten inte hade bevisats i en randomiserad kontrollerad studie. Men av någon anledning tycker vårt Livsmedelsverket att randomiserade kontrollerade studier är överkurs. Inom få andra vetenskapliga områden drar man så långtgående slutsatser på så dåliga data. Det värsta är att det inom kostområdet kan få så enorma konsekvenser.

Kostfonden ska satsa på bra randomiserade kontrollerade studier. Det är den enda form av vetenskap som kan bringa reda i denna röra. Du får gärna stödja vårt arbete.

Vill du läsa fler liknande inlägg? Titta i kategorin Okategoriserade, Tankar kring fettdebatten. Stötta mitt arbete via Patreon.