Cancer är kanske den sjukdom vi är mest rädda för – därför säljer rubriker kring cancer. Genom åren har media larmat kring det mesta vi äter. För att se hur väl underbyggda dessa larm är har amerikanska forskare nu gjort en systematisk kokboksundersökning. Under rubriken Is everything we eat associated with cancer? skriver de om sin genomgång.

Nästan alla livsmedel har kopplats till cancer

De valde ut femtio olika ingredienser från slumpmässigt uppslagna recept i en vanlig kokbok: ägg, potatis, mjölk, ost, bröd, citron, tomater, majs med mera. Sedan sökte de efter cancerstudier i PubMed, en databas för vetenskapliga rapporter. För fyrtio av ingredienserna fanns det kartläggningar där någon hade studerat sambandet till cancer. Totalt hittade de amerikanska forskarna 264 olika forskningsrapporter. I 103 av dessa studier fanns en positiv koppling mellan livsmedlet och cancer; i 88 av studierna var kopplingen negativ. Ofta var effekten ganska stor, riskökningen var dubblad eller halverad.

När de amerikanska forskarna nu gick igenom alla dessa studier, kunde de se att resultaten är enormt spridda. För till exempel tomat, kaffe, majs, ägg, nötkött och tea, visar vissa studier en kraftigt ökad risk för cancer, andra studier visar en kraftigt minskad risk för cancer. SLUTSATS: många cancerlarm är illa underbyggda. De mesta av vad vi äter har någon gång kopplats till cancer. Men studierna är små och bevisningen svag.

Socker – bilden är mer entydig

För vissa livsmedel är dock resultaten mer entydiga. Alla de nio studier som redovisas på oliver, tyder på att oliver skyddar mot cancer. Sju av åtta rapporter kring morötter, visar att denna rotfrukt är bra. Åtta av nio rapporter kring lök, visar att lök är nyttigt.

Och hur är det då med socker? Av åtta rapporter, visar sju på en ökad risk för cancer.

Vill du läsa fler liknande inlägg? Stötta mitt arbete via Patreon. Följ mig på Facebook, Instagram eller Twitter.