En läsare undrar detta: “Jag har fått detta berättat för mig så försöker beskriva så gott jag kan. Programmet Historiaätarna, som går på SVT, handlade om 1940-talet. Någon expert nämnde att de på den tiden hade färre depressioner och mindre hjärt- och kärlsjukdomar och att detta kunde bero på maten, att de åt mindre socker och stärkelse. Vet du något om det? “

Svar: både medellivslängd och sockerkonsumtion ökade under början av 1900-talet

Jag har inte sett det avsnittet av Historieätarna. Men under första hälften av 1900-talet ökade antalet personer som dog av hjärtinfarkt lavinartat. Enligt Statistisk årsbok för Sverige 1954 dog närmare 6000 personer per år av åderförkalkning 1941-1945. År 1950 var samma siffra över 9000 personer. Denna utveckling oroade forskarna. Du kan läsa mer om detta i kapitel 2 i Ett sötare blod.

En orsak till att hjärtproblemen ökade är att antalet barn och vuxna som dog av infektionssjukdomar, som tuberkulos, minskade kraftigt. Detta ledde till att man levde längre. Den förväntade medellivslängden på en nyfödd ökade från runt 55 år under början av 1900-talet till runt 70 år under mitten av århundradet. Istället började man att dö av sjukdomar som drabbar äldre, bland annat åderförkalkning.

En orsak till att man började att avlida i just åderförkalkning (och inget annat) kan sannolikt vara sockrets effekter. Konsumtionen ökade dramatiskt från början av 1900-talet till 1930-talet. Samtidigt ska man komma ihåg att vi under denna tid också började att äta mer av till exempel smör och ägg. Alltså kan man lika gärna säga att hjärtinfarkterna berodde på mer fett i kosten, eller på mer protein, eller på mer kalorier. Alla kan välja att tolka dessa data utifrån vad man själv vill tro på.

Men ser man till helheten och all den forskning som jag skildrar i boken Ett sötare blod, talar mycket för att just socker, snabba kolhydrater och ett stillasittande liv är viktiga orsaker till hjärtsjukdom. I levern bildas en massa fett från allt det socker vi äter och det rubbar fettprofilen i blodet. De onda kolesterolpartiklarna, LDL, blir mindre till storleken; de tränger lättare in i blodkärlen och blir till en grogrund för åderförkalkning. Höga blodsocker leder också till inflammation i kroppen.

När det gäller depression talar en hel del för att socker även kan skada hjärnans nervceller.

SLUTSATS: ja, experten i Historieätarna har med stor sannolikhet helt rätt.

Vill du läsa fler liknande inlägg? Titta i kategorin Faktakoll av media, Okategoriserade. Stötta mitt arbete via Patreon.