I Ett sötare blod skriver jag om de starka kopplingar som finns mellan höga blodsocker och cancer. Socker och snabba kolhydrater eldar på tumörtillväxten på två vis: dels är socker en viktig energikälla för cancerceller, dels triggar det blodsockersänkande hormonet insulin igång kroppens tillväxt. Under hösten har det kommit ett antal studier som stödjer denna bild.

Kolhydrater farliga vid tjocktarmscancer

I augusti publicerade forskare vid erkända Dana-Farber Cancer Institute i Boston en analys, där de följt 1011 personer med ganska långt gången tjocktarmscancer som just genomgått en cellgiftsbehandling. Under sex månader efter behandlingen fick patienterna rapportera hur mycket och vilka slags kolhydrater de åt. Analysen visar att ju mer kolhydrater – desto högre risk för återfall och död i sjukdomen. Sambandet gäller specifikt personer som är överviktiga (bmi över 25). Bland dessa personer blev risken för återfall dubbelt så hög om de åt mycket och snabba kolhydrater. Forskarnas slutsats lyder:

”Higher dietary glycemic load and total carbohydrate intake were statistically significant associated with an increased risk of recurrence and mortality in stage III colon cancer patients. These findings support the role of energy balance factors in colon cancer progression and may offer potential opportunities to improve patient survival.”

Metabolt syndrom, bukfetma, ökar risken att avlida i prostatacancer

I Ett sötare blod skriver jag att höga blodsocker inte ökar risken för att någon ska få prostatacancer. Däremot löper en man som har diagnostiserats med prostatacancer högre risk att avlida om han samtidigt har metabolt syndrom eller typ 2-diabetes. I oktober publicerade forskare från Umeå universitet en studie som bekräftar detta. De mätte bland annat bmi, blodtryck, fasteblodsocker och halten triglycerider (ett slags blodfett – läs mer om det i Ett sötare blod). När de slog samman alla dessa indikatorer på metabolt syndrom, kunde de se att män med metabolt syndrom är skyddade mot prostatacancer men att de samtidigt löper en något högre risk att avlida i sjukdomen. Forskarnas slutsats lyder: ”The authors found no evidence of an association between high levels of metabolic factors and the risk of prostate cancer, but high BMI, elevated blood pressure, and a composite score of all metabolic factors were associated with an increased risk of death from prostate cancer.”

New York Times om diabetes och cancer

Alldeles nyligen publicerade New York Times också en lång artikel om diabetes och det faktum att sjukdomen påverkar cancerutveckling. En forskare säger att kopplingen mellan diabetes och cancer snart kan komma att spela en större roll än kopplingen mellan rökning och cancer.

Vill du läsa fler liknande inlägg? Stötta mitt arbete via Patreon. Följ mig på Facebook, Instagram eller Twitter.