Idag publicerar den medicinska tidskriften BMJ en genomgång av forskningslitteraturen kring socker och vikt. Den är gjort på uppdrag av Världshälsoorganisationen, WHO. RESULTAT: det finns en stark koppling mellan hur mycket socker vi äter och hur mycket vi väger. Ju mer socker i kosten – desto mer väger vi (mätt på gruppnivå, givetvis är skillnaden stor mellan individer). Studien tyder också på att det inte spelar någon roll om det är vitt socker eller stärkelse som vi äter. Alla snabba kolhydarater är lika illa för vikten.

Kommer rekommendationerna för socker att ändras?

När jag läste studien blev jag lite hoppfull. Det står att WHO nu håller på att undersöka om det finns någon anledningen att ändra rekommendationerna när det gäller socker. Idag är myndigheternas rekommendationer att mindre än 10 procent av vårt energiintag ska komma från socker. WHO undrar alltså om den gränsen behöver sänkas. Jag tror att detta egentligen är högst individuellt. En person som tränar eller har sockertoleranta gener kan äta 10 procent socker utan att gå upp i vikt. För andra personer funkar detta inte alls.

Vill du läsa fler liknande inlägg? Stötta mitt arbete via Patreon. Följ mig på Facebook, Instagram eller Twitter.