I Ett sötare blod skriver jag om att forskningen kring Alzheimers sjukdom har gått in i en återvändsgränd. Forskare har länge fokuserat på den plack av β-amyloidproteiner som byggs upp i hjärnan. Men detta behöver inte vara orsaken sjukdomen, utan bara ett symptom på att något är fel i hjärnan.

En annan bild som börjar växa fram är att skador i hjärnans små blodkärl kan orsaka demens. Nervcellerna får inte den näring och det syre som de behöver. Dessutom visar forskning att hjärnan reagerar dåligt på insulin, som behövs för minnet.

Nu kommer ytterligare en studie som stödjer denna tes. Tidskriften Jama Neurology har den som ”highlight” denna vecka. Forskare har undersökt hjärnor hos friska och hos lätt dementa. Resultatet visar en starkare koppling mellan demens och skador i hjärnans blodkärl, än mellan demens och placken i hjärnan.

Diabetes är kopplat till demens. Det är väl känt att höga blodsocker kan leda till skador blodkärlen i njurarna och i ögonen. Samma sak verkar alltså gälla hjärnan.

Vill du läsa fler liknande inlägg? Stötta mitt arbete via Patreon. Följ mig på Facebook, Instagram eller Twitter.