Moderna människor har en fattig bakterieflora i munnen. Det visar nu forskare efter att ha kartlagt förkalkade bakterier på tänder från 34 olika europeiska skelett. De har analyserat tänder från tiden när vi var jägare, när vi började odla grödor, medeltiden och fram till idag. Forskarna berättar om sina resultat i Nature Genetics.

Resultaten visar att munnens bakterieflora har förändrats drastiskt två gånger under människans historia: när vi blev bönder och de senaste 150 åren när vi har börjat äta mer socker och vitt mjöl. Dessa kostförändringar har lett fram till en bakterieflora som är mycket fattigare än vad den var under förhistorisk tid. De bakteriestammar som dominerar nu är de som orsakar karies. Forskarna menar att detta är förklaringen till varför moderna människor lider av så mycket tandsjukdom.

Socker snurrar till bakteriefloran i vår kropp

Det skulle vara intressant att se om samma sak har hänt med vår tarmflora. Den påverkas på ett liknande vis av vad vi äter. Det finns kopplingar mellan fetma och tarmfloran. En del menar att en felaktig tarmflora kan vara orsaken till att man blir överviktig. Jag har alltid undrat över vad som är hönan och ägget. Personligen tror jag att en sockerrik diet kan leda till en helt snurrig tarmflora. På samma vis som forskare nu har visat att vår sockerrika diet leder till en utarmad munflora.

Man kan ju inte låta bli att undra – hur var andedräkten på stenåldern? Var den bättre eller sämre?

Vill du läsa fler liknande inlägg? Stötta mitt arbete via Patreon. Följ mig på Facebook, Instagram eller Twitter.