Idag besökte SR:s Vetandets värld ett forskningscentrum i Lund: Antidiabetic Food Center. Där satsar man stort på att hitta livsmedel som förebygger typ 2-diabetes, exempelvis kornbröd, kanel, mandlar eller bär med antioxidanter i.

Mycket handlar om att hitta livsmedel som förhindrar en kraftig blodsockerstegring efter en måltid. På ett vis har Antidiabetic Food Center helt rätt. Det gäller verkligen att få ner blodsockret. Höga blodsocker leder till inflammation i kroppen. I reportaget berättar man att detta skadar kroppen och att det kan påverka hjärnans kognitiva förmåga.

En kolhydratrik diet dödade diabetiker för 100 år sedan

Det problematiska med forskningen vid Antidiabetic Food Center, är att man utgår från att personer som har metabolt syndrom måste basera sin kost på kolhydratrika livsmedel. När alla dess kolhydrater höjer blodsockret, försöker man sedan hitta livsmedel som sänker blodsocker, till exempel kanel. Forskarna liksom slår med ena handen och sedan klappar de patienten med den andra handen. Faktum är att de kostkoncept som Antidiabetic Food Center undersöker, där över 50 procent av energiintaget måste komma från kolhydrater, hade dödat diabetiker för hundra år sedan. Så mycket kolhydrater kräver blodsockersänkande läkemedel.

Antidiabetic Food Center baserar hela sin kostforskning på ett antagande. I Ett sötare blod kritiserar jag dem eftersom de faktiskt aldrig granskar sina egna idéer med vetenskapliga metoder. De jämför sitt specialutvecklade kornbröd med en skiva vitt bröd. Kornbrödet är då givetvis bättre. Men de jämför aldrig kornbrödet med ett kolhydratsnålt livsmedel, till exempel en omelett. Hade de gjort det, skulle mycket sannolikt omeletten ha varit bättre.

Är sponsrade av bagerijätten Pågen

Antidiabetic Food Center är bland annat sponsrat av bagerijätten Pågen. Det kan vara en förklaring till varför de vill utveckla nya bröd för diabetiker. Det finns en risk att de, om de gör studier som visar att ägg är bättre för diabetiker, förlorar en stor del av sina forskningsmedel. I slutet av reportaget säger företrädare för Antidiabetic Food Center att man hoppas kunna hitta livsmedel som botar diabetes. Ska de lyckas krävs att de faktiskt vågar utmana sin egen forskning; att de med vetenskapliga metoder vågar testa sina egna teser. I Ett sötare blod kan du läsa om varför det, med mycket stor sannolikhet, är bättre att dra ner på alla kolhydratrika livsmedel vid typ-2 diabetes.

Vill du läsa fler liknande inlägg? Stötta mitt arbete via Patreon. Följ mig på Facebook, Instagram eller Twitter.