En läsare mejlade nyligen och frågade detta: Idag lyssnade jag till veckans avsnitt av P1:s Kropp och själ: ”Därför blir du deprimerad”. Där tog man upp kopplingen mellan inflammation och depression. Om jag förstod rätt, är det den låggradiga typen av inflammation som ställer till det. Är det samma typ av inflammation som du beskriver i boken som kan orsaka sjukdomar i cirkulationsorganen och demens? Kan ökat antal depressioner hänga ihop med ett sötare blod? Givetvis beror depressioner på en mångfald av orsaker så jag vill inte förenkla det, men kan det vara en delförklaring?

Svar: höga blodsocker ger inflammation som påverkar hjärnan

Alldeles nyligen pratade jag med en person som behandlar unga personer med psykiska besvär. Hälften av hennes patienter var överviktiga. I samhället pratas det mycket om sämre psykisk hälsa hos unga. Hon trodde att den ökade övervikten helt klart var en förklaringarna.

Varför ökar då risken för depression när man bär på övervikt? En förklaring kan vara det stigma som det innebär att vara överviktig. Men mycket talar för att det inte är hela sanningen. Personer med bukfetma har som bekant ofta höga blodsocker och det leder till just den låggradiga inflammation som man pratade om i ”Kropp och själ”. Inflammationen leder till trötthet och daglig trötthet kan ge depression.

Samtidigt finns indikationer på att höga blodsocker också påverkar nervcellsnybildningen i hjärnan. Mitt allra första blogginlägg här handlade om just det. Hos en frisk människa bildas det hela tiden nya nervceller i en del av hjärnan som heter hippocampus. Men hos personer som är deprimerade verkar denna process ha avstannat. Forskarna tror att detta bidrar till depressionen. En liten dansk studie talar för att just höga blodsocker kan påverka nervcellsnybildningen i hippocampus. Du kan läsa mer om det här:

ettsotareblod.se/hjarnans-nervceller-kan-skadas-av-socker

Vill du läsa fler liknande inlägg? Stötta mitt arbete via Patreon. Följ mig på Facebook, Instagram eller Twitter.