För någon vecka sedan rapporterade jag att forskare sett att kolesterolsänkande läkemedel, så kallade statiner, kan påverka bananflugors nervceller. Forskarna trodde att påverkan på nervceller kan förklara varför vissa människor blir förvirrade av statiner.

Nu kommer ännu en oroande rapport kring dessa läkemedel. Denna gång är försöken gjorda på människor. Forskarna följde 37 personer med fetma som levde ett stillasittande liv, men som fick träna under tolv veckor. 18 av deltagare fick samtidigt ta en daglig dos av statinläkemedlet simvastatin (40 mg).

Det visade sig att träningen gav mycket sämre effekt för de som tog läkemedlet. De fick knappt någon förbättring alls. Den grupp som enbart motionerade, ökade däremot sin syreupptagningsförmåga med tio procent.

Statiner försämrar musklers energiförsörjning

Forskarna undersökte också hur muskelcellernas energikraftverk, de så kallade mitokondrierna, påverkades. Mitokondrier är en mycket viktig del av cellen. De producerar energirika molekyler och konsumerar samtidigt syre. Gruppen som enbart motionerade ökade mitokondriernas effektivitet med 13 procent, medan simvastatin ledde till en sänkning med 4,5 procent.

Forskarna publicerar resultaten i tidskriften Journal of the American College of Cardiology under rubriken: Simvastatin impairs exercise training adaptations.

I artikeln skriver de att det finns andra studier som har gett liknande resultat. Här är en länk till en sådan studie, genomförd i Danmark:

Simvastatin Effects on Skeletal Muscle : Relation to Decreased Mitochondrial Function and Glucose Intolerance

De tror att statiners påverkan på cellernas energikraftverk kan förklara varför många får muskelvärk som bieffekt.

850 000 människor i Sverige tar statiner. De flesta av dessa har bukfetma, typ 2-diabetes och ett för sött blod. Motion hjälper till att hålla blodsockret på en låg nivå. Att statiner påverkar effekten av motion, är riktigt allvarligt.

Är det någon av er läsare som har märkt att syreupptagningsförmågan blev sämre när ni började äta statiner?

Här är en pressrelease på engelska kring studien:

Cholesterol-Lowering Drug May Reduce Exercise Benefits for Obese Adults, MU Study Finds

Vill du läsa fler liknande inlägg? Stötta mitt arbete via Patreon. Följ mig på Facebook, Instagram eller Twitter.