Rapporterna kring riktigt allvarliga biverkningar av så kallade statiner, läkemedel som sänker kolesterolnivåerna i blodet, duggar tätt för tillfället. Alldeles nyligen skrev jag till exempel om att forskare upptäckt att de hämmar effekten av träning och att de kan påverka nervceller.

Nu rapporterar forskare i den medicinska tidskriften BMJ, att vissa former av statiner också ökar risken för diabetes. Detta är något man har vetat tidigare, men nu har man undersökt effekten av olika slags statiner. De har jämfört diabetesrisken mot statinläkemedlet pravastatin, eftersom just det verkar kunna motverka utvecklingen av diabetes.

I jämförelse med pravastatin, ökad substansen atorvastatin (heter som läkemedel Lipitor, Zarator, Torvast, Atorbir eller Atorab) risken för diabetes med 22 procent. Rosuvastatin (Crestor eller Visacor) ökade risken för diabetes med 18 procent och simvastatin (Zocord, Inegy eller Vabadin) med 10 procent. För fluvastatin (Lescol) eller lovastatin hittade forskarna ingen ökad diabetesrisk.

Översatt till absoluta siffror innebar riskökningen med atorvastin och rosuvastatin att 31-34 personer per 1000 personer och behandlingsår, drabbas av diabetes på grund av statinerna. Detta kan jämföras med en nygjord genomgång av Cochrane, en organisation som utvärderar effekten av vård, som visar att av 1000 personer som behandlades med statiner under ett år, är det bara 3,6 stycken som undviker någon form av allvarig hjärtsjukdom.

Atorvastatin, i form av Lipitor, var under första halvåret 2012, räknat i försäljningsvärde, det sjunde mest säljande läkemedlet i Sverige. Runt 850 000 personer äter statiner i Sverige.

Vill du läsa fler liknande inlägg? Stötta mitt arbete via Patreon. Följ mig på Facebook, Instagram eller Twitter.