När ett barn dricker mycket läsk, är det kopplat till att en högre risk att hon eller han ska slåss, slå sönder saker eller attackera andra. Det skriver nu amerikanska forskare i tidskriften The Journal of Pediatrics: Soft Drinks Consumption is Associated with Behavior Problems in Five-Year Lods.

Undersökningen är genomförd på cirka 3000 femåringar. I studien drack 43 procent av barnen minst en läskdryck per dag. Fyra procent konsumerade fyra läsk eller mer. När forskarna hade kompenserat sina data för socioekonomiska faktorer, våld i hemmet, depression hos mamman med mera, var läskkonsumtion fortfarande kopplad till aggression. Fyra läsk eller fler per dag ökade risken med 370 procent. Det fanns också en trend i studien: ju mer läsk, desto mer aggressivitet.

Väldigt hög läskkonsumtion var också kopplad till koncentrationssvårigheter. Forskarna hittade också en koppling mellan hög godiskonsumtion och ett aggressivt beteende.

När ett barn dricker fyra läsk per dag, är det mycket troligt att hon eller han i övrigt äter en näringsfattig kost. Det är inte helt otroligt att hjärnan även reagerar på en vitaminbrist.

Vill du läsa fler liknande inlägg? Stötta mitt arbete via Patreon. Följ mig på Facebook, Instagram eller Twitter.