Denna vecka har forskare offentliggjort resultat från två studier som tyder på att diabetesläkemedlet metformin kan ha effekt på cancer, något man har visat tidigare när det gäller till exempel prostatacancer. I en studie undersökte forskare effekten på olika former av bröstcancerceller i provrör, samtidigt som de varierade nivåerna av glukos. Det visade sig att metformin har en bättre effekt om sockernivåerna är låga. Forskarna menar därför att personer som ofta har höga blodsocker, behöver en högre dos metformin om det ska bita på bröstcancer. Min tanke när jag läste detta var att personerna istället kan undvika att äta socker och snabba kolhydrater. Då sjunker blodsockret och chansen att metformin ska bita på cancern ökar. Läs mer här: Metformin for Breast Cancer Less Effective at Higher Glucose Concentrations.

Metformin har motsatt effekt mot insulin

I en annan studie visar forskare att metformin verkar förstärka effekten av cellgifter och strålning vid icke-småcellig lungcancer. De provade att ge 16 typ 2-diabetiker metformin samtidigt som de gav konventionell behandling. Studien var inte kontrollerad och är väldigt liten. Därför ska man tolka resultaten mycket varsamt. Men läkarna menar att deras kliniska erfarenhet säger dem att antalet återfall var ovanligt lågt. Läs mer här: Diabetes drug metformin with chemo and radiation may improve outcomes in lung cancer patients.

metformin

Från ett biokemiskt perspektiv är det  logiskt att metformin kan ha effekt vid cancer. I Ett sötare blod skriver jag om att insulin och tillväxtfaktorn IGF-1 stimulerar cancercellers tillväxt. Metformin har exakt motsatt effekt. Läkemedlet nedreglerar  samma molekylära mekanismer som insulin och IGF-1 uppreglerar. På bilden kan ni se hur forskare illustrerar det.

Vill du läsa fler liknande inlägg? Stötta mitt arbete via Patreon. Följ mig på Facebook, Instagram eller Twitter.