Forskare har nu återigen kopplat höga blodsocker till ett sämre minne. De publicerar sina resultat i veckans nummer av tidskriften Neurology: Higher glucose levels associated with lower memory and reduced hippocampal microstructure. Det intressant är att denna studie är genomförd på friska personer. Forskare har tidigare visat att prediabetes och typ 2-diabetes försämrar minnet. Här visar de att även personer med en normal blodsockerreglering verkar tjäna på att hålla blodsockret på en låg nivå.

Försökspersonerna fick bland annat läsa 15 ord och sedan testade forskarna hur många av dessa ord de kom ihåg 30 minuter senare. Ett lägre långtidsblodsocker (HbA1c) var kopplat till en bättre förmåga att komma ihåg ord. Hos en frisk person ligger HbA1c under 52 mmol/mol. Studien visade att för varje 7 mmol/mol högre värde som en person hade, kom hon eller han ihåg två färre ord.

Det bildas nya nervceller i en frisk hjärna

Högre blodsocker var också kopplat till en mindre hippocampus, en del av hjärnan som är viktig för vårt minne. Mitt första inlägg på den här bloggen handlade om att jag borde haft med ett kapitel om depression och höga blodsocker i Ett sötare blodDet finns ett kapitel om demens och höga blodsocker, men inte om depression. Fetma är kopplat till depression. Forskare har visat att nybildningen av nervceller i hippocampus stannar av vid fetma. De nya nervcellerna är viktiga för både minnet och den psykiska hälsan. Läs mer här: Hjärnan, depression och höga blodsocker.

Depression är ett ökande problem i samhället. Många menar att det beror på att stressen ökar. En annan delförklaring kan vara att vi har historiskt höga blodsocker och att det påverkar vår hjärna negativt. När nervcellerna slutar dela på sig mår vi sämre. Och minns sämre.

Läs mer om den nya studien här: Lower Blood Sugars May Be Good for the Brain.

Vill du läsa fler liknande inlägg? Stötta mitt arbete via Patreon. Följ mig på Facebook, Instagram eller Twitter.