Ett sötare blod skriver jag om att forskare tror att tidpunkten för barns pubertet har förskjutits. Detta har debatterats en hel del. Enligt en dansk studie får tjejer bröst ett helt år tidigare, i jämförelse med för cirka 16 år sedan. Andra forskare menar att det vetenskapliga stödet för att uttala sig är svagt. Nu visar en studie av amerikanska flickor att de otvetydigt når puberteten tidigare och att detta beror på deras ökande vikt: Onset of Breast Development in a Longitudinal Cohort. Tyvärr är studiens resultat lite otydligt presenterade, men det ser ut som att tidpunkten har förskjutits med åtminstone ett halvår jämfört med 1997.

När forskarna jämförde de 15 procent av flickorna som bar på mest övervikt, med övriga 85 procent är det runt ett års skillnad på när brösten börjar växa. I boken berättar jag hur de ökade insulinnivåerna i vårt blod sätter kroppen på tillväxt; hur det stimulerar en av kroppens absolut viktigaste tillväxtfaktor, IGF-1. Ingen generation har haft så höga insulinnivåer i sitt blod som dagens barn. Fyraåringar får i genomsnitt 25 procent av sitt energiintag från sötsaker, snacks och annat. Vi behöver inte införa någon nolltolerans, men vi kan inte fortsätta så här. Det läskiga är att en tidig pubertet verkar vara kopplad till en ökad risk för exempelvis bröstcancer. Bröstcancerceller stimuleras också av insulin och IGF-1.

Vill du läsa fler liknande inlägg? Stötta mitt arbete via Patreon. Följ mig på Facebook, Instagram eller Twitter.