Nu visar en stor studie från Storbritannien att ADHD är en klassfråga: ADHD linked to social and economic disadvantage. I studien följde forskarna 19 500 barn födda mellan år 2000 och 2002. Det visade sig att ADHD är ungefär tre gånger så vanligt bland barn som bor i bostäder som är subventionerade av myndigheter, jämfört med bland barn som bor i bostäder ägda av deras föräldrar. Medelinkomsten för hushåll där ett barn har AHDH var 3 434 kronor i veckan, medan medelinkomsten i hushåll med barn utan ADHD var 4144 kronor i veckan.

Varför skriver jag om detta på en kostblogg? Jo, för att vad vi äter också är en klassfråga. Fetma är en klassfråga och ADHD är kopplat till fetma. Barn med ADHD har oftare fetma och barn med fetma har oftare ADHD visar forskningen. Detta har förvånat eftersom barn med ADHD ganska ofta är hyperaktiva och rör på sig mycket. Forskning visar också att fetma är kopplat till en sämre nervcellsnybildning i hippocampus, en del av hjärnan som är viktig för minnet. Det finns alltså en del som talar för att AHDH delvis kan ha med kosten att göra. Dessa kopplingar behöver forskare ta på allvar och utvärdera. Det behöver inte bara handla om socker. Det kan också handla om brist på näring eller om allergi. År 2011 kom en studie, publicerad i the Lancet, som visade att många fall av ADHD sannolikt är orsakade av matallergi. Denna svenska studie kopplar även allergi till socioekonomisk status: Low socioeconomic status as a risk factor for asthma, rhinitis and sensitization at 4 years in a birth cohort.

Vill du läsa fler liknande inlägg? Stötta mitt arbete via Patreon. Följ mig på Facebook, Instagram eller Twitter.