Idag skriver SvD om en studie som är gjord inom ramen för den så kallade Nurses’ Health Study och som kopplar en viss form av kost till en ökad risk för depression: Inflammationsdrivande mat kopplas till depression | SvD. I studien har Harvardforskare  klumpat ihop sockrade drycker, vitt mjöl, rött kött och margarin; de som åt mest av detta löpte 29 till 41 procent större risk att drabbas av depression än de som åt mat som var mindre inflammationsdrivande.

Kopplingar mellan rött kött och ohälsa är svajiga

Sådana här vetenskapliga studier tycker jag ganska illa om. De kan bli direkt missvisande. Jag har tidigare kritiserat de svajiga kopplingar som forskare har hittat mellan rött kött och sjukdom: Hur farligt är rött kött för hjärtat?. Här klumpar de ihop det röda köttet med socker och vitt mjöl, och så framstår köttet som farligt. När forskare har studerat kopplingarna mellan rött kött och sjukdom i Asien verkar det vara direkt nyttigt för hjärtat: Meat intake and cause-specific mortality: a pooled analysis of Asian prospective cohort studies. Att rött kött är farligt i amerikanska studier tror jag kan bero på att man äter köttet på diverse snabbmatsrestaurainger och då slinker det ner med både vitt bröd, pommes och läsk.

Att kött bra för hälsan tyder även denna studie på: Diets with high or low protein content and glycemic index for weight-loss maintenance. Den visar att de som får äta mer protein har lättare att hålla vikten, vilket är ett gott tecken. Det är en randomiserad kontrollerad prövning och sådana har mycket större bevisvärde än epidemiologiska studier som Nurses’ Health Study.

Att ett högt intag av socker och vitt mjöl orsakar depression, tror jag däremot på. Det finns biokemiska mekanismer som förklara hur det hänger ihop. Läs mer här: Hjärnan, depression och höga blodsocker. Och här ett inlägg om hur höga blodsocker är kopplat till ett sämre minne: Ju sötare blod du har – desto sämre verkar minnet bli.

Vill du läsa fler liknande inlägg? Stötta mitt arbete via Patreon. Följ mig på Facebook, Instagram eller Twitter.