SvD skriver idag om en ny studie från USA där forskare återigen hittar en koppling mellan rött kött och cancer: Kött fyrdubblar cancerrisk | Inrikes | SvD. Jag har tidigare skrivit om svagheterna med köttlarmen från USA. När forskare genomför liknande studier i Asien, hittar de ingen koppling mellan rött kött, hjärtsjukdom och cancer. De kvinnor som äter mest rött kött i Asien verkar tvärtom vara skyddade mot cancer. En förklaring skulle kunna vara att amerikanarna ofta äter sitt röda kött som hamburgare, med vitt bröd, ketchup och en stor läsk till. När jag nu går igenom den nya studien har forskarna återigen missat att undersöka om de som äter mycket rött kött också äter mer socker. Det är så synd, för det hade varit väldigt intressant att se de siffrorna. Kanske är rött kött verkligen illa. Kanske inte. Det behövs mer data för att veta.

Tar inte hänsyn till kolhydraternas påverkan på tillväxten

Den forskningsledare som skriver under studien heter Valter Longo. Han var också med i det berömda 5:2-programmet som Vetenskapens värld sände. Han driver tesen att rött kött ökar risken för cancer eftersom nivåerna av tillväxtfaktorn IGF-1 går upp i kroppen. Jag har intervjuat honom och min uppfattning är att han inte riktigt tar hänsyn till kolhydraternas inverkan på tillväxtsystemet i sina studier. Läs ett tidigare inlägg om detta: Varför är periodisk fasta bra för kroppen och för hälsan?

En sak som gör att jag blir misstänksam mot detta larm är att kopplingen till cancer enbart syntes hos medelålders personer. Äldre personer som äter mycket rött kött får snarare mindre cancer. Forskarna förklarar detta med att halten av tillväxtfaktorn IGF-1 går ner hos gamla, därför spelar den höjning som kött åstadkommer ingen roll. Men om IGF-1 går ner hos äldre och om IGF-1 nivåerna i kroppen är avgörande för cancerutvecklingen, borde vi ju när vi blir äldre drabbas av allt färre fall av cancer. Så är det ju inte riktigt. Det finns fallgropar i Longos logik. En annan förklaring skulle kunna vara att pensionärer äter mindre rött kött på McDonalds och mer rött kött i sitt hem. De generationen amerikaner dricker nog mindre läsk. Det är rena spekulationer från min sida. Samtidigt tycker jag att SvD skriver okritiskt om studien. Det är brukligt att låta en oberoende forskare kommentera sådana här rön. Här får bara Valter Longo uttala sig.

Du hitter den nya studien här: Low Protein Intake Is Associated with a Major Reduction in IGF-1, Cancer, and Overall Mortality in the 65 and Younger but Not Older Population.

Vill du läsa fler liknande inlägg? Titta i kategorin Faktakoll av media, Övrigt, Okategoriserade. Stötta mitt arbete via Patreon.