Idag skriver även DN om köttlarmet från Valter Longo i USA, men har en roligare vinkel: Proteinrik kost bra bara för dem över 65 – DN.SE.

Hela detta larm faller på sin egen orimlighet. Valter Longo, forskaren bakom studien, driver alltså tesen att nivåerna av tillväxtfaktorn IGF-1 är stenhårt kopplade till risken för cancer. MEN. Hos äldre människor sjunker nivåerna av IGF-1. Det är framförallt äldre personer som drabbas av cancer. Det hela går inte ihop.

En annan detalj. I människostudien som forskarna har gjort har de tittat på effekten av rött kött. Men när de sedan kontrollerade sambanden i möss, använder de kasein, som är ett mjölkprotein. De undersöker alltså två helt olika saker bland mössen och bland människorna. Mössen borde givetvis ha fått rött kött för att detta skulle ha någon relevans.

Det är synd att forskare så sällan tar tillfället i akt att verkligen försöka motbevisa sina egna teser. Istället arbetar de hårt på att bara bekräfta dem. Med några få kontroller till, som exempelvis mängden socker i kosten, hade detta kunnat vara en jätteintressant studie. Nu finns det istället stora hål i argumentationen.

Vill du läsa fler liknande inlägg? Stötta mitt arbete via Patreon. Följ mig på Facebook, Instagram eller Twitter.