Nu kommer ytterligare en rapport som visar att fetma och diabetes kan leda till ett aggressivare förlopp vid bröstcancer. Läs pressmeddelandet frå9th European Breast Cancer Conference: Obesity and diabetes have adverse effects on outcomes across different tumour types and should be taken into account when planning breast cancer treatment. Detta gällde alla former av bröstcancer utom så kallad HER2-positiv.

Förklaringen till varför cancerprognosen blir sämre är densamma som du kan läsa om i Ett sötare blod. Höga insulin- och blodsockernivåer verkar elda på cancercellerna. Läkaren bakom studien säger: ”Vi tror att hyperinsulinemi – när man har en förhöjd halt av insulin cirkulerandes i blodet – kan påverka tillväxten av tumörceller genom att tillhandahålla en stor mängd glukos. Därför tror vi att en strikt kontroll av blodsockernivåerna är avgörande för en framgångsrik behandling av bröstcancer.” 

Vill du läsa fler liknande inlägg? Stötta mitt arbete via Patreon. Följ mig på Facebook, Instagram eller Twitter.