Sista kapitlet i min nästa bok kommer att handla om hur det brittiska imperiets läkare i början av 1900-talet förundrades över den fantastiska hälsa som de ofta mötte hos urfolken. Läkare vittnar om en frånvaro av en hel mängd sjukdomar som kom att kallas för civilisationens sjukdomar. Det handlade om allt från fetma, gallsten och tarminflammationer, till hemorrojder, typ 2-diabetes, hjärtproblem och cancer. Kort sagt alla våra stora folksjukdomar.

På 1950-talet kopplade en brittisk läkare, Peter Cleave, civilisationens ohälsa till en hög konsumtion av socker och vitt mjöl. Det var en hypotes som byggde på en brevväxling med hundratals läkare världen över. Men en annan forskare, fibertesens fader, Denis Burkitt, begravde denna hypotes på en strand i Mombasa. Under ett föredrag i våras berättade jag om allt detta för publiken. UR samtiden filmade föredraget. Det sänds nu på onsdag 4 juni klockan 17.05, med repris söndag 10.35.  

Fler föredrag om lågkolhydratkost

UR filmade hela seminariet Nutrition for Maximum Performance and Health. Alla föredrag kommer att sändas. Nedan är klippt från UR samtidens tablå:

4 juni, 17.05-17.55 I sockrets fotspår

Vetenskapsjournalisten Ann Fernholm har studerat vad läkare och missionärer såg när de reste ut i världen under 1900-talet och träffade olika ursprungsbefolkningar. Hos flera av dessa grupper fanns inte fetma, diabetes eller de vanligaste folksjukdomarna.

4 juni, 17.55-19.00 Kost, hälsa och prestation

Betydelsen av kolhydrater för prestation är starkt överdriven, säger sjukgymnasten och coachen Jonas Bergqvist, som menar att för att ta klivet vidare till maximal prestation så krävs en kombination av lägre andel kolhydrater, regelbunden kosthållning och en balanserad livsstil.

5 juni, 16.15-18.05 Konsten att påverka hälsan 

Tim Noakes, professor i träningsfysiologi och idrottsnutrition och författare till storsäljaren ”Lore of Running”, berättar hur han tog steget över till lågkalorikost och hur en ändrad kost kan bidra till bättre prestation och förbättrad hälsa.

5 juni, 18.05-19.00 Matrevolutionen 

På några få decennier har fetma blivit ett stort problem. Vad beror det på och vad kan vi göra åt det? Läkaren Andreas Eenfeldt är författare till boken Matrevolutionen. Han beskriver dagens kostråd som förkastliga och menar att våra vanor måste ändras.

Vill du läsa fler liknande inlägg? Stötta mitt arbete via Patreon. Följ mig på Facebook, Instagram eller Twitter.