Nyligen skrev jag en replik på en debattartikel i SvD om kosten och om effekten av att reducera mängden mättat fett i dieten. Nu har de forskare jag kritiserar Rikard Landberg och Tommy Cederholm skrivit en slutreplik: Ingen enskild studie har rätta svaret | Brännpunkt | SvD.

I min replik citerade jag en alldeles ny genomgång av forskningen kring mättat fett där forskarna drar följande slutsats: ”Nuvarande evidens stödjer inte på något klart vis rekommendationer som uppmuntrar en hög konsumtion av fleromättade fetter och en låg konsumtion av mättade fetter.”

Landberg och Cederholm menar att jag inte kan dra några slutsatser från en enskild artikel. Men detta är bara en i en rad av metaanalyser där forskare dragit samma slutsats. Här är ytterligare två:

Ur Annals of Nutrition and Metabolism 2009: »Intaget av mättade fettsyror var inte signifikant kopplat till död i kranskärlssjukdom.«

Ur The American Journal of Clinical Nutrition 2010: »En metaanalys av prospektiva epidemiologiska studier visade att det inte finns några signifikanta bevis för att dra slutsatsen att mättat fett i kosten är kopplat till en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom.«

Landberg och Cederholm verkar dessvärre inte villiga att plocka upp den handske som jag kastade ut till dem: att utforma en bra studie som fäller ett avgörande i denna fettdebatt. Frågan är vilken forskare som ska göra det.

Vill du läsa fler liknande inlägg? Stötta mitt arbete via Patreon. Följ mig på Facebook, Instagram eller Twitter.