I går publicerade kinesiska forskare resultaten från en stor genomgång av studier som undersöker kopplingen mellan prediabetes och cancer: Prediabetes and the risk of cancer: a meta-analysis. Med prediabetes menas att en person har ett förhöjt blodsocker under fasta eller att blodsockret stiger till onormalt höga nivåer vid en så kallad glukosbelastning, där personen dricker en stor dos glukos. Personer med bukfetma har ofta en sämre blodsockerkontroll, men även normalviktiga personer kan ha prediabetes.

Studien visar att prediabetes är kopplat till en cirka 15 procents högre risk att utveckla cancer. De flesta av studierna som var inkluderade i genomgången hade pågått i 10-15 år. Starkast var kopplingen till cancer i mage och tarmar, lever, bukspottkörtel, bröst och livmoder. Prediabetes är inte kopplat till prostatacancer, däremot visar annan forskning att prediabetes kan ge en aggressivare form av prostatacancer.

Ett sött blod kan vara orsaken

När forskarna spekulerar i varför det finns ett samband mellan prediabetes och cancer, använder de samma förklaringar som du kan läsa om i Ett sötare blodHöga insulinnivåer i blodet triggar kroppens tillväxtsystem; höga blodsocker är kopplat till att fler farliga syreradikaler bildas och höga blodsocker orsakar så kallade advanced glycation-end products där sockret klistrar sig fast på proteiner i kroppen. Viss forskning tyder på att dessa så kallade AGE:s är inblandade i cancerutveckling.

Under lång tid har antalet fall av exempelvis bröstcancer och tjocktarmscancer ökat. Ett sött blod är sannolikt en viktig delförklaring. Vill vi få ner antalet fall av cancer, behöver vi få bukt med bukfetman och spridningen av metabolt syndrom. Just nu går utvecklingen åt fel håll.

Läs mer om studien här: Prediabetes increases the risk of cancer by 15 percent, study of almost 900,000 people shows.

Vill du läsa fler liknande inlägg? Stötta mitt arbete via Patreon. Följ mig på Facebook, Instagram eller Twitter.