Autism ökar bland barn och en förklaring är sannolikt fetmaepidemin och metabolt syndrom. I nya boken skriver jag om de kopplingar som finns mellan högt blodtryck och typ 2-diabetes hos mamman under graviditeten och en cirka 60 procents ökad risk att barnet ska få autism.

En hypotes går ut på att den inflammation som finns i kroppen hos mamma vid typ 2-diabetes och metabolt syndrom påverkar fostrets utveckling, och att detta också kan påverka tarmarna och tarmfloran. Nu skriver Scientific American om sambanden mellan just autism, en rubbad tarmflora och att gifter från bakterier kan ta sig in i blodet: Gut Bacteria May Play a Role in Autism – Scientific American.

Kostfondens sajt har vi också skrivit om de hypoteser som finns kring hur kosten kan påverka autism, men hur det, som så ofta när det gäller kosten, saknas bra vetenskapliga studier. Till exempel visar studier att personer med autism oftare än andra har antikroppar kopplade till gluten i sitt blod. Läs mer här: Två olika kopplingar mellan kost och autism. Här finns viktiga kunskapsluckor att utreda.

Vill du läsa fler liknande inlägg? Stötta mitt arbete via Patreon. Följ mig på Facebook, Instagram eller Twitter.