Logga_grönUnder de senaste månaderna har vi arbetat med att tillsätta Kostfondens Vetenskapliga råd. Det har varit viktigt att hitta personer med hög vetenskaplig integritet. Personligen är jag mycket glad för de forskare som har tackat ja till att arbeta med fonden. De kompletterar varandra på ett utmärkt vis och jag känner mig fylld av tillförsikt att det här kommer att kunna leda fram till bra vetenskapliga studier som kan fylla alla de kunskapsluckor som finns på kostområdet. Du hittar forskarnas namn och en presentation av dem här: Vetenskapligt råd (som ni ser är jag också med på ett hörn).

Nu återstår en eller ett par ledamöter och två suppleanter innan rådet är komplett. Då kan fonden på allvar börja sitt arbete. Vill du vara med och bidra? Följ denna länk: LÄMNA BIDRAG.

Vill du läsa fler liknande inlägg? Stötta mitt arbete via Patreon. Följ mig på Facebook, Instagram eller Twitter.