Förra året publicerades resultaten från två olika studier där forskare undersökte om mycket salt på maten kan äventyra vår hjärthälsa. I ingen av dessa studier fanns något samband mellan ett normalt saltintag och hjärt-kärlsjukdom: Faran med svenskarnas saltintag tonas ner i stor studie och För lite salt i kosten kopplat till hjärtsjukdom.

Nu har en tredje stor studie gett precis samma resultat: Dietary Sodium Content, Mortality, and Risk for Cardiovascular Events in Older Adults:  The Health, Aging, and Body Composition Health ABC Study.

Livsmedelsverket menar att vi borde halvera vårt saltintag. Men grunden för det rådet blir allt mer bräcklig.

Här skriver New York Times om den nya studien: Salt May Not Affect Heart Risks.

Vill du läsa fler liknande inlägg? Stötta mitt arbete via Patreon. Följ mig på Facebook, Instagram eller Twitter.