När USA för över 40 år sedan skulle sjösätta ett nationellt program mot karies påverkade sockerindustrin vilka åtgärder som vidtogs. Det menar nu amerikanska forskare som har kommit över interna dokument från industrin: Sugar Industry Influence on the Scientific Agenda of the National Institute of Dental Research’s 1971 National Caries Program: A Historical Analysis of Internal Documents. Det hade varit enkelt för den amerikanska staten att få ner kariesfrekvensen genom att rekommendera invånarna att äta mindre socker, men industrin lyckades påverka den nationella expertkommittén så att man istället koncentrerade sig på åtgärder som kunde minska sockrets skador. Här kan du läsa mer: Sugar industry shaped NIH agenda on dental research.

Liknande saker hände även i Sverige under den här tiden. I Det sötaste vi har kan du läsa om Vipeholmsexperimenten, där forskare utom all tvivel bevisade att socker är skadligt för tänderna genom etiskt vidriga experiment på psykiskt sjuka människor. Experimenten ledde till att Medicinalstyrelsen föreslog en dubbelbeskattning på socker (skatt på både råvara och slutprodukt), men industrin lyckades avstyra skatten.

Så nog sitter de i samma båt alltid – staten och kapitalet.

Vill du läsa fler liknande inlägg? Stötta mitt arbete via Patreon. Följ mig på Facebook, Instagram eller Twitter.