Veckans Affärer skriver i dag om en nya rapport från Morgan Stanley som visar att tillväxten i världsekonomin kommer att minska på grund av sockret: Skippa sockret – och få igång världsekonomin – Veckans Affärer. Övervikt och typ 2-diabetes leder till mer sjukdom och en lägre produktivitet, samtidigt som kostnaderna för sjukvården ökar. Så här skriver reportern Björn Wallenberg:

”I OECD-länderna, där bland annat Sverige ingår, förväntas BNP-tillväxten per år landa på 2,3 procent under åren 2015-2035. Men när Morgan Stanley gör simuleringar som tar hänsyn till sockrets inverkan på ekonomin, bland annat i form av fler sjukdagar, fler sjuka och fler dödsfall, blir bilden en annan. BNP-tillväxten landar då på 1,8 procent. 

För Brasilien är motsvarande siffror 2,6 respektive 2 procent, för Kina 4,5 procent respektive 4 procent och för Ryssland 2,8 procent respektive 2 procent. Ett av de största tappen står Mexiko för, där diabetes och övervikt redan idag är vanligt. Mexiko sänker sin tillväxt från 3,1 procent till 2,4 procent om man tar sockerintaget i beaktande.”

Vill du läsa fler liknande inlägg? Titta i kategorin Övrigt, Okategoriserade. Stötta mitt arbete via Patreon.