Under hösten har jag skrivit en rad texter om unga forskare som har fått anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. En av forskarna, Anita Öst vid Linköpings universitet, tittar på hur konsumtionen av socker påverkar bananflugehannars avkommor. Äter hannarna mycket socker innan de parar sig väger avkomman mer. Forskarna tror att sockerkonsumtionen påverkar uttrycket av generna i det befruktade ägget genom så kallad ”epigenetik.” Citat från texten:

En hypotes är att sockerintaget påverkar speciella RNA-molekyler som finns i spermier, så kallade piwi associated RNA eller piRNA. En förändring i halten av dessa kan påverka det befruktade ägget och utvecklingen av det tidiga embryot.

Spännande och ganska läskigt samtidigt. Om dessa mekanismer är i farten hos spädbarn, påverkar föräldrarnas livsstil mer än vi tror. Läs mer här: Kan ett epigenetiskt minne för osund livsstil gå i arv? | Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Vill du läsa fler liknande inlägg? Stötta mitt arbete via Patreon. Följ mig på Facebook, Instagram eller Twitter.