peds20153185_embargo.indd

I somras beslöt man i San Francisco all reklam för läsk måste innehålla en varningstext om att tillsatt socker kan bidra till fetma, typ 2-diabetes och karies. Nu har amerikanska forskare visat att sådana varningstexter faktiskt kan hjälpa:  Health warning labels may deter parents from purchasing sugar-sweetened beverages for kids | EurekAlert! Science News.

De genomförde ett försök online. Närmare 2400 föräldrar fick välja vilken dryck de skulle ”köpa” till sitt barn. Om föräldrarna fick se en varningstext (som alternativ B-E i bilden ovan) köpte 40 procent sötad dryck till sitt barn. I kontrollgruppen  – som inte fick se någon varningstext – valde 60 procent sötad dryck. Bland de som fick mängden kalorier angivet (alternativ A ovan) valde 50 procent sötad dryck.

Intressant är också att alla föräldrar – oavsett utbildningsnivå och bakgrund – oftare avstod sötad dryck om de bar en varningstext.

Ännu ett argument alltså för att i alla fall märka ut mängden tillsatt socker i maten, som två riksdagsledamöter nu föreslår.

Vill du läsa fler liknande inlägg? Stötta mitt arbete via Patreon. Följ mig på Facebook, Instagram eller Twitter.