Ofta pratar vi om övervikt som något sjukligt och farligt. Att ha normal vikt tar vi som en garanti för hälsa. Men det är att förenkla verkligheten. Nyligen skrev jag en krönika om detta i tidningen Matkärlek. Många med övervikt är fullt friska, medan många med normalt vikt lider av både högt blodtryck och blodsocker. Det senare är tecken på metabolt syndrom – den sjukliga rubbning av ämnesomsättningen som kraftigt ökar risken för hjärt-kärlsjukdom, cancer och demens.

BMI är ett dåligt mått på sjukdomsrisk

Nu visar ännu en studie att bmi är ett uselt mått på risk för hjärt-kärlsjukdom. Amerikanska forskare har granskat korrelationen mellan bmi och olika blodmarkörer för metabolt syndrom i amerikanska NHANES – en nationell studie där man återkommande kartlägger en representativ del av befolkningen, runt 40 000 vuxna individer. Så här blev resultaten:

– Nästan hälften av alla med övervikt är fullt friska.

– Närmare en tredjedel av alla med fetma är friska.

– En tredjedel av alla med normal vikt har metabolt syndrom.

SLUTSATS. Det är dags att vi slutar stirra oss blinda på vågen. Nyckeln till hälsa finns i en frisk ämnesomsättning och den kan vi endast kartlägga genom att ta blodprover.

Läs mer om studien här: Don’t use body mass index to determine whether people are healthy: BMI incorrectly categorizes millions of ’obese’ people as unhealthy, according to research — ScienceDaily.

Vill du läsa fler liknande inlägg? Titta i kategorin Nya forskningsrön. Stötta mitt arbete via Patreon.