Forskare har återigen kopplat bukfetma, typ 2-diabetes och metabolt syndrom till en kraftigt ökad risk för demens. Reuters skriver om studien: Metabolic syndrome tied to cognitive impairment risk. Forskare i Singapore följde över 1500 personer som var 55 år eller äldre under sex år. Personer med diabetes hade en tre gånger högre risk att utveckla en mild kognitiv nedsättning. Risken att få en fullt utvecklad demens var fyra gånger högre för personer med metabolt syndrom, i jämförelse med de som hade en frisk ämnesomsättning vid studiens början.

Hur kan då typ 2-diabetes och metabolt syndrom skada hjärnan? I fredags skrev jag om hur hjärnan blir insulinresistent. Läs här: Kritik av kritik av ”That Sugar Film” (Sockerfilmen) – del 2.

Så ta hand om din hjärna på samma sätt som du tar hand om ditt hjärta. Ut med allt sötsliskigt skräp. In med hälsosam näringsrik mat.

Här är originalstudien i Jama: Metabolic Syndrome and the Risk of Mild Cognitive Impairment and Progression to Dementia:  Follow-up of the Singapore Longitudinal Ageing Study Cohort

Vill du läsa fler liknande inlägg? Stötta mitt arbete via Patreon. Följ mig på Facebook, Instagram eller Twitter.