Därför blir det ingen sockerskatt i Sverige är rubriken på ett debattinlägg från folkhälsominister Gabriel Wikström på aftonbladet.se idag, där han med anledning av införandet av en sockerskatt i Storbritannien diskuterar möjligheterna att genomföra en liknande åtgärd i Sverige. Så här skriver han: Det ska bli intressant att följa utvecklingen och resultaten av den sockerskatt som Storbritannien nu inför. Samtidigt vet vi att skatter av den typen kan vara problematiska. Just nu är det därför inte aktuellt att införa någon särskild skatt på socker. 

Sedan skuldbelägger han förra regeringen för barnfetmans utveckling: ”…efter åtta år med en borgerlig regering som har blundat för utvecklingen och lagt allt ansvar på individen. Till skillnad från den tidigare regeringen är jag övertygad om att det här är en fråga där hela samhället behöver ta ansvar.”

Som om inte tidigare socialdemokratiska regeringar har en lika stor skuld i den ökning av barnfetma som har pågått under flera decennier.

Vad tänker då Gabriel Wikström göra åt problemet? Han ska ta ett helhetsgrepp. Regeringen förbereder därför att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram underlag till insatser för minskad ohälsa relaterad till övervikt och fysisk inaktivitet.

Det låter mycket pragmatiskt. Som något vi inte har prövat tidigare.

Jag önskar att Gabriel Wikström kunde ta till sig den brittiske finansministerns ord:

’I am not prepared to look back at my time here in this Parliament, doing this job and say to my children’s generation: ‘I’m sorry – we knew there was a problem with sugary drinks. We knew it caused disease. But we ducked the difficult decisions and we did nothing’.

Att utan närmare förklaring avfärda en sockerskatt med att ”den typen av skatter kan vara problematiska” är just att ducka. Det är fegt. Vi har skatt på alkohol, vi har skatt på cigaretter, vi har skatt på bensin. Varför skulle det vara mer problematiskt att införa en skatt på socker?

Personligen tycker jag att det är bra mycket mer problematiskt att en av fyra tioåringar har övervikt och att vi idag fetmaopererar tonåringar i Sverige. Det behövs en skatt på läsk och godis, ordentlig information till föräldrar och att vårt Livsmedelsverk slutar att nyckelhålsmärka yoghurtar som är rena sockerbomber. Det kan så lätt misstolkas som att socker skulle vara nyttigt.

Vill du läsa fler liknande inlägg? Stötta mitt arbete via Patreon. Följ mig på Facebook, Instagram eller Twitter.