Jag får ofta mejl från personer som har blivit rekommenderade kolesterolsänkande läkemedel, så kallade statiner, av sina läkare. Allt fler människor i Sverige tar statiner, snart 900 000 stycken. Grafen nedan har jag tagit ur läkemedelsregistret.

statiner

Igår frågade en fullt frisk 56-årig kvinna om hon verkligen behöver ta läkemedel. Hon är med i ett forskningsprojekt där hennes  ”höga kolesterolvärden” upptäcktes. Läkaren menade att hon bör ta statiner, men hon vill ha en ”second opinion” av mig. Jag ger inte enskilda personer råd. Däremot presenterar jag gärna fakta som kan hjälpa en person att ta ett välgrundat beslut.

Så här ser kvinnans blodvärden ut:

Kolesterol  7.6 mmol/l (bör ligga under 6,9 mmol/l)
HDL-kol goda 2.4 mmol/l (bör ligga över 1 mmol/l)
LDL-kol onda 5.3 mmol/l (bör ligga under 4,7 mmol/l)
Triglycerider 1.0 mmol/l (bör ligga under 2,6 mmol/l)
Blodtryck 81/55 mmhg (bör ligga under 120/80 mmhg)

Som du ser ligger både totalkolesterolet och det ”onda” LDL-kolesterolet över gränsvärdena. Men enligt Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer ska en läkare inte bara titta på kolesterolet när hen skriver ut statiner. För friska personer under 65 år ska det så kallade SCORE-kortet användas, som även tar hänsyn till kön, rökning och blodtryck. Så här ser det ut:

score_2016

Jag har ringat in vart kvinnan som mejlade hamnar ungefär. Enligt denna ganska grova bedömning är hennes risk att dö av hjärt-kärlsjukdom inom loppet av 10 år 1 procent, vilket är på gränsen till det som bedöms som en ”måttlig risk”. Samtidigt är hennes systoliska blodtryck (81 mm Hg) betydligt lägre än den lägsta nivån på SCORE-kortet (120 mm Hg). Dessutom ska läkaren ta hänsyn till det goda HDL-kolesterolet, som i detta fall är väldigt högt (2,4 mmol/l). Enligt en artikel i Läkartidningen riskerar kvinnor med ett högt HDL-kolesterol att överbehandlas med statiner. Ett HDL-kolesterol över 2,25 mmol/l är kopplat till en mer än halverad risk för hjärt-kärlsjukdom.

Sammantaget är risken för denna kvinna att avlida av av hjärt-kärlsjukdom inom loppet av tio år alltså snarare långt under 1 procent, men det går inte att göra någon exakt bedömning.

Statiner ökar risken för diabetes

Denna risk ska vägas mot de biverkningar som statiner ger. Det finns flera olika statiner, men många av dem ökar risken att utveckla diabetes. Enligt en studie som publicerades i januari dubblas risken. En annan studie, från Finland, ger en riskökning på 46 procent.  Cirka 5-10 procent av alla statinanvändare drabbas också av muskelsmärtor. I vissa väldigt ovanliga fall kan personer även utveckla rhabdomyolysis eller statin induced necrotizing autoimmune myopathysjukdomar där musklerna börjar brytas ner och som kan bli livshotande.

Men denna information som grund överlämnar jag åt personen själv att ta sitt beslut.

Vill du läsa fler liknande inlägg? Titta i kategorin Övrigt. Stötta mitt arbete via Patreon.