Två nyheter från igår och idag bildar tillsammans en urdeppig ekvation: barnfetma x 40 år=hjärtsvikt+skrumplever.

Igår hade DN följande rubrik: Övervikt i ungdomen ökar risken för leversjukdom. Forskare kartlagt 45 000 män som mönstrade år 1970. De som då hade övervikt löpte 64-procents ökad risk att ha drabbats av allvarlig leversjukdom 40 år senare. Till allvarlig leversjukdom räknas till exempel skrumplever och död i leversjukdom.

Nu till de riktigt deppiga siffrorna. Då – på 1970-talet – hade bara 7 procent av alla mönstrande män övervikt och endast 1 procent hade fetma. Nu – år 2016 – ser Folkhälsomyndighetens siffror för män i åldern 16-29 år ut så här:

Fetma övervikt män

Det är sju gånger fler som har fetma och nästan fyra gånger fler som har övervikt. Vi kan alltså räkna med en kraftig ökning av antalet fall av allvarlig leversjukdom framöver.

Hjärtsvikt ökar bland unga personer

Så till nästa humörsänkare, en nyhet på Vetenskapsradion: Fetma i tonåren kan ge hjärtsvikt i 45-årsåldernÅterigen har forskare kartlagt män som har mönstrat (vilken guldgruva alla dessa data utgör). Studien visar kort och gott att ju mer en person väger, desto högre risk för hjärtsvikt i 45 årsåldern. Personer med fetma löper 6,5 gånger högre risk att utveckla hjärtsvikt i medelåldern, i jämförelse med personer som har ett bmi på 18.5–20.0 kg/m2.

När det gäller hjärtsvikt syns redan effekten av fetmaepidemin. Hjärtsvikt ökar bland yngre personer.

En fet lever kan leda till ett brustet hjärta

För att knyta ihop säcken vill jag poängtera att hjärtats och leverns välmående går hand i hand. De är visserligen två separata organ, men påverkar varandra. Nyligen skrev forskare en artikel om detta: Leder en fet lever till ett brustet hjärta?

Sambandet är ganska enkla: fett i levern rubbar ämnesomsättningen, vilket orsakar ett högt blodsocker och inflammation. Det i sin tur driver åderförkalkning och skadar hjärtat.

Vad orsakar då fettlever? Ganska många olika saker. Men när det gäller fettlever kopplat till fetma finns det en kandidat som är starkare än andra. Du får en ledtråd: i sin absolut renaste form är det vitt och kornigt.

Till alla föräldrar vill jag säga: se för sjutton till att ge ditt barn bra mat hela sommarlovet och att ni badar, springer och spelar mycket fotboll. Glass varje dag är helt ute.

Vill du läsa fler liknande inlägg? Stötta mitt arbete via Patreon. Följ mig på Facebook, Instagram eller Twitter.