Oatly har tagit strid för att få påstå att sockret i deras produkter skulle vara ”naturligt”, trots att de har skapat sockret på konstgjord väg. De livsmedelsinspektörer som granskar Oatly anser att märkningen på deras förpackningar är vilseledande, men i en märklig dom har nu förvaltningsrätten gett Oatly rätt. Fallet är överklagat till kammarrätten.

Under arbetet med Fejkmaten anmälde jag en rad havredrycker eftersom deras förpackningar har varit vilseledande. Producenterna har påstått att dryckerna innehåller ”naturliga sockerarter från havre”, men det är inte sant. Sockret skapas på konstgjord väg när producenterna bryter ner havrens stärkelse till sockerarten maltos. Därför är havredrycken 40 gånger sötare än vad den annars skulle ha varit. Det handlar om den här märkningen:

De livsmedelsinspektörer som granskade fallet slog fast att den var vilseledande. Företag som Ica och Coop ändrade genast på sina förpackningar. Oatly däremot valde att överklaga, först till länsstyrelsen och sedan till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten berömmer Oatly för ”robust” överklagande

Domen från förvaltningsrätten kom i somras. Den är förvånansvärt osaklig. Förvaltningsrätten menar att Malmös miljöförvaltning (som granskar Oatly) har varit alldeles för ”knapphändig” och ”summarisk” i sin motivering till varför Oatly vilseleder konsumenter.

I motsats till detta tycker förvaltningsrätten att Oatlys överklagande är ”robust”. De anser att Oatly har: ”lyckats förklara och visa att den maltos som uppkommer i bolagets havreprodukter är en oundviklig konsekvens av havrens naturliga egenskaper och de enzymer som används i tillverkningsprocessen.”

Med denna motivering tycker förvaltningsrätten att Oatly kan få fortsätta att påstå att deras drycker innehåller ”naturliga sockerarter från havre”.

Oatly hävdar att sockret är oundvikligt

För att förstå resonemanget begärde jag ut Oatlys överklagan. Med bilagor är dokumentet hela 207 sidor långt. Vill du läsa kan du följa denna länk.

Kortfattat kan man säga att det inte har funnits en enda petitess som är för liten för att ta upp för Oatlys jurister. Ett av deras huvudargument är att Livsmedelsverket skulle ha påstått att det endast finnas två former av socker i livsmedel: tillsatt och naturligt. Eftersom havredryckens maltos inte är tillsatt, menar Oatly därför att sockret måste räknas som naturligt.

Dessutom menar de att sockrets skapas som en ”oundviklig konsekvens” av deras processer. Om de inte bryter ner havrens stärkelse till socker så blir deras dryck en gröt. Därför måste de bryta ner sockret. Eftersom stärkelsen ändå skulle ha brutits ner i vår kropp om vi åt havren, menar Oatly att deras process är lika naturlig som vår matsmältning.

Oatly tycker att de ägnar sig åt konsumentupplysning

Oatly vänder sig också mot att informationen på deras förpackning skulle kunna kallas för ”vilseledande”. De menar att detta skulle antyda att de använder informationen för att öka sin försäljning. Så är inte fallet, anser de. Informationen på förpackningen finns där – enligt Oatly – för att: ”upplysa konsumenten om att även om produkten inte innehåller något tillsatt socker så innehåller den en viss mängd socker.”

Oatlys processer är allt annat än naturliga

Utöver detta anför Oatly en hel rad argument till varför miljöförvaltningens beslut skulle vara felaktigt. I många fall handlar det om rena hårklyverier, som förvaltningsrätten borde ha genomskådat. Framför allt borde de aldrig ha köpt Oatlys påståenden om att deras processer är lika naturliga som de som sker i vår egen matsmältning. Förvaltningsrätten måste ha koll på att snabba kolhydrater i längden är skadligt för oss. Maltos höjer blodsockret extremt effektivt. I mitt första öppna brev till Oatly testade en person med typ 1-diabetes skillnaden mellan att äta mathavre och dricka havredryck. Här ser du effekten på blodsockret:

Havredrycken ger en mycket högre blodsockertopp. Du kan läsa hur experimentet genomfördes via denna länk.

Ny kategori av socker: framställt socker.

I Oatlys överklagan finns heller inga egentliga bevis för att det endast skulle finnas två former av socker: tillsatt och naturligt. Visserligen nämner Livsmedelsverket endast dessa former av socker i olika dokument som Oatly har bifogat sitt överklagande, men skälet till det är ju att man aldrig tidigare gjort som Oatly och skapat socker genom att hårdprocessa en råvara.

Det är alltså en ny situation. Oatly borde självmant informera konsumenter om att de har uppfunnit en tredje kategori socker: framställt socker. För många – framför allt personer med diabetes – är det viktigt att ha koll på produkternas glykemiskt index.

Begreppet ”naturligt socker” riskerar att bli urvattnat

Malmö stads miljöförvaltning har överklagat förvaltningsrättens dom till kammarrätten, som ännu inte har beslutat om de ska ta upp fallet. I överklagan skriver miljöförvaltningen bland annat att begrepp som ”naturligt förkommande socker” kommer att bli urvattnade om socker som uppkommer genom olika tillverkningsprocesser skulle anses vara naturligt. Jag håller med dem.

Oatlys hårdföra marknadsföring har fått många att tro att havredrycker är lika nyttiga som vanlig havre. Men att förstöra annars nyttiga råvaror med hjälp av diverse livsmedelsprocesser är varken bra för hälsan eller klimatet. Vi mår mycket bättre av att äta havren som den är.

Tack alla ni som stöttar mig via Patreon! Det gör att jag kan fortsätta granska livsmedelsindustrin och anmäla vilseledande budskap i våra butiker.

Vill du läsa fler liknande inlägg? Stötta mitt arbete via Patreon. Följ mig på Facebook, Instagram eller Twitter.