Frågorna nedan kom nyligen från en läsare. De går verkligen in på detaljerna i Ett sötare blod och är kanske lite svåra att hänga med i. Men jag vill gärna ta upp dessa viktiga kritiska synpunkter.

”Jag har några frågor kring två studier du refererar till och jämför i boken. När det gäller ”Weight Loss with a Low-Carbohydrate, Mediterranean, or Low-Fat Diet” av Shai et al. var tanken för lågkolhydratgruppen att de skulle inleda med 20 gram kolhydrater per dag de första två månaderna och sedan inta max 120 gram kolhydrater/dag. Medelvärdet för energiprocenten kolhydrater i lågkolhydratgruppen var dock 41,4 ± 9,3 procent efter 6 månader, 41,6 ± 8,8 procent efter 12 månader och 40,4 ± 7,1 procent efter 24 månader. Beaktar man standardavvikelsen åt de med lägst intag kolhydrater cirka 32 energiprocent kolhydrater.

Det är samma energiprocent som du räknat fram i kapitel 20 för den tiondel kvinnor som åt minst kolhydrater från studien av Lagiou et al., ”Low carbohydrate-high protein diet and incidence of cardiovasular diseases in Swedish women: prospective cohort study”. Tanken om högst 120 g kolhydrater per dag i studien av Shai et al. är också många gånger mer än de 20-40 gram som du på sidan 214 skriver att lågkolhydratrörelsen rekommenderar.

I lågkolhydratgruppen hade 8,3 % ketonkroppar i urinen efter 24 månader. Jag har hört att många som följer LCHF mäter ketonkroppar för att se att de håller ett ”tillräckligt” lågt kolhydratintag så även detta skulle kunna tyda på att lågkolhydratgruppen i Shai-studien inte hade ett väldigt lågt kolhydratintag, eller hur tänker du kring detta?

Då jag läste din bok fick jag uppfattningen att du menar att Shai-studien är en studie på ”riktig” lågkolhydratkost till skillnad från Lagiou-studien, stämmer det (om du även beaktar ovanstående)?

Sedan undrar jag även varför det i din bok inte framkom att man i Shai-studien baserade lågkolhydratkosten på Atkins diet men med skillnaden att man rekommenderade vegetabiliska fett- och proteinkällor?

Jag undrar också varför du utelämnat att Shai-studien fick stöd från ”the Dr. Robert C. and Veronica Atkins Research Foundation”, särskilt då du lyfte fram kopplingar mellan nutritionsforskare och livsmedelsindustrin?

Svar: en riktigt lågkolhydratdiet innehåller varken socker eller snabba kolhydrater

Du har rätt i att energiprocenten kolhydrater är densamma i det två studierna. Jag kritiserar i bokens sista kapitel forskare eftersom de har påsått att de har studerat en lågkolhydratdiet trots att den innehåller 32 procent kolhydrater. Studien är publicerad av Lagiou et al. och med denna studie som grund menar de att det är farligt att äta lågkolhydratdieter.

Samtidigt menar jag i kapitel fyra att studien som Shai et al. publicerade i NEJM år 2008 visar att lågkolhydratdieter är bra för blodfetterna. Men denna studie innehåller ungefär samma andel kolhydrater som studien genomförd av Lagiou et al.

Så vari ligger då skillnaden? Jo, en riktig lågkolhydratdiet är en diet som utesluter  socker och snabba kolhydrater. Det är en fundamental skillnad mellan Shai- och Lagiou-studiera. I Shai har deltagarna fått råd om att äta Atkins, vilket innebär att man äter långsamma kolhydrater. Socker, vetemjöl och andra raffinerade kolhydrater ska uteslutas. Men i den svenska studien, Lagiou, äter kvinnorna mestadels snabba kolhydrater och socker (enligt forskarna själva). Snabba kolhydrater driver på insulinnivåerna, vilket gör att kroppen effektivt lagrar det fett man äter. Om du läser “Hjärnkoll på vikten” av Martin Ingvar och Gunilla Eldh, kan du också se att snabba kolhydrater eldar på hungerkänslor. Därför ökar också risken att personerna överäter. En diet som innehåller en massa snabba kolhydrater är helt enkelt inte en lågkolhydratdiet. Om jag ska visualisera skillnaden kan du tänka dig att du äter en hamburgare med vitt bröd, eller att du tar bort det vita brödet och istället äter bönor eller broccoli till.

Bäst effekt när kolhydratmängden var liten

Du har rätt i att personerna i Shai äter mer kolhydrater efter några månader. Om du tittar på kurvorna i studien, avtar också viktnedgången när de börjar äta mer kolhydrater. Det hade varit intressant att se vad som hade hänt om en grupp hade fått fortsätta med en strikt lågkolhydratdiet under en längre period. I början, när personerna äter väldigt lite kolhydrater, får de också en mycket positiv effekt på blodfetterna. HDL går upp kraftigt, och triglyceriderna går ner, vilket tyder på att LDL-partiklarna ökar i storlek (se kapitel 4 i Ett sötare blod).

I Shai rekommenderar man fleromättade och omättade fetter. Men många studier visar att effekten på det goda HDL-kolesterolet och triglyceriderna framförallt kommer av att man tar bort kolhydraterna. Fetterna spelar mindre roll för den effekten. I boken skriver jag tydligt att fleromättade fetter är bättre än mättade. Därför såg jag ingen anledning att nämna detta igen. Oavsett vilka slags fetter man väljer att äta, gör man en hälsovinst om man utesluter kolhydrater. Här hittar du en metaanalys av lågkolhydratstudier som visar detta.

Jag skulle önska att någon gjorde en bra långsiktig studie där man jämförde olika former av lågkolhydratdieter. En riktigt strik diet, baserad på mättat fett. En riktigt strikt diet baserad, på mer omättade fetter. Och så två mer liberala grupper där man också varierar fetterna. Här hittar du en studie där en forskare har gjort detta i liten skala. Det skulle vara intressant att se någon göra detta i större skala.

Jag har inte tagit upp industrikopplingar till några enskilda studier. En annan studie som jag refererar till i boken, Gardner et al. publicerad i JAMA visar på samma resultat som den i NEJM. Därför bedömde jag det som att forskarna inte var mutade. Resultaten har upprepats av andra forskare som har haft andra finansiärer.

Vill du läsa fler liknande inlägg? Titta i kategorin Okategoriserade, Frågor och svar. Stötta mitt arbete via Patreon.