Rådet om att begränsa mängden mättat fett i kosten saknade vetenskaplig grund redan från början. Det visar en ny genomgång där forskare har granskat den vetenskap som fanns tillgänglig när de första varningarna kom. Time skriver om studien: Where Dietary-Fat Guidelines Went Wrong | TIME.

Forskarnas slutsats: ”Dietary recommendations were introduced for 220 million US and 56 million UK citizens by 1983, in the absence of supporting evidence from RCTs.”

RCT står för ”randomized controlled trial”. Det är den form av vetenskaplig studie som krävs för att till exempel ett läkemedel ska godkännas. Det är också den enda form av vetenskaplig studie som på ett säkert vis kan slå fast ett orsakssamband. Inga folkhälsoråd borde ges utan randomiserade kontrollerade prövningar som grund.

Mättat fett är neutralt för hjärtat

Nya studier visar att rådet om att begränsa mängden mättat fett i kosten även i dag vilar på en ihålig grund. Det finns tre olika genomgångar, genomförda av tre oberoende forskargrupper, som alla visar att mättat fett är neutralt för hjärtat. En sammanfattning:

September 2009: Dietary Fat and Coronary Heart Disease: Summary of Evidence from Prospective Cohort and Randomised Controlled Trials. Genomgång av forskare från University of Otago, New Zealand. Slutsats: ”Intaget av mättade fettsyror var inte signifikant kopplat till död i kranskärlssjukdom.”

Mars 2010: Meta-analysis of prospective cohort studies evaluating the association of saturated fat with cardiovascular disease. Genomgång av forskare från  Children’s Hospital Oakland Research Institute, USA, och Harvard School of Public Health, USA.  Slutsats: ”En metaanalys av prospektiva epidemiologiska studier visade att det inte finns några signifikanta bevis för att dra slutsatsen att mättat fett i kosten är kopplat till en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom.

Mars 2014: Association of Dietary, Circulating, and Supplement Fatty Acids With Coronary Risk: A Systematic Review and Meta-analysis. Genomgång av forskare från bland annat University of Cambridge, Imperial College London, Storbritannien, och Harvard School of Public Health, USA. Från sammanfattningen: ”Current evidence does not clearly support cardiovascular guidelines that encourage high consumption of polyunsaturated fatty acids and low consumption of total saturated fats.

Jag kan tänka att det är dags att sluta servera lättmjölk och margarin i våra skolor.

Vill du läsa fler liknande inlägg? Stötta mitt arbete via Patreon. Följ mig på Facebook, Instagram eller Twitter.